Android App Ratings & Reviews

mBankar ProCredit Bank Srbija logo

mBankar ProCredit Bank Srbija

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryFinance
Version1.1.33
DeveloperAsseco SEE
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating4.3
Ratings30
by On
Download App
Uz mBankar ProCredit banke vršite uplate i prenos sredstava, upravljajte svojim karticama i štednjom, konvertujte valute. Vaša banka na Vašem Android uređaju. ProCredit banka je među prvim bankama u Srbiji koje su svoju ponudu obogatile novom aplikacijom mBankar, sada i na Android uređajima, zahvaljujući kojoj svim korisnicima bankarske usluge postaju dostupne uvek i svuda. mBankar Vam omogućava: • Pristup računima i pregled trenutnog stanja • Pregled prometa po računima • Menjačke poslove – kupovinu i prodaju deviza i pregled kursne liste • Plaćanje svih vrsta računa (kreiranje naloga za prenos, šablona, pregled izvršenih plaćanja) • Detaljan pregled informacija o karticama, prometu i broju transakcija po karticama za određen period • Različite vrste podešavanja aplikacije, promena PIN-a, fonta, jezika i slično mBankar je:• Jednostavan• Siguran• Nezavisan od mobilnog operatera• Prilagođen za korišćenje na svim Android uređajima od verzije 1.5• Osmišljen i prilagođen da zadovolji najveći broj Vaših potreba Ukoliko niste već korisnik usluga elektronskog bankarstva ProCredit banke, za korišćenje mBankara preuzmite pristupnicu sa sajta ProCredit banke, popunite je i pošaljite poštom na ProCredit banka Milutina Milankovića 17, 11070 Novi Beograd n/r Odeljenje za distributivne kanale ili je predajte u najbližoj ekspozituri. Za dodatne informacije, kontaktirajte nas putem Info Centra, +381 11 2057 000 ili u ekspoziturama.Vaša ProCredit banka.

App Screenshots

Other Finance Apps

مصاريفي logo

مصاريفي

4.3(149)
Open The Books logo

Open The Books

4.6(14)
Markets in your Pocket logo

Markets in your Pocke...

5(30)
乐投资 logo

乐投资

4.5(4)
Navy Army CCU Mobile Banking logo

Navy Army CCU Mobile ...

5(6)
Lexington Law logo

Lexington Law

4.4(23)

Comments