Android App Ratings & Reviews

MINH CHU VO LAM 3 logo

MINH CHU VO LAM 3

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryArcade & Action
Version1.1
DeveloperSTAR APPS
Added
App Views1 views
Votes0 votes
Google Rating3.9
Ratings114
by On
Download App
Ỷ Thiên Xuất Thế - Phiên bản game mobile Võ Lâm 3 với 8 môn phái đa dạng kỹ năng, gameplay độc đáo, hỗ trợ điện thoại cấp thấp S40 cho đến cao cấp Android. Tái hiện thời hoàng kim của Võ Lâm.NÉT ĐẶC SẮC CHÍNH:Với Bản đồ sông núi theo phong cách mỹ thuật trang trọng đậm nét cổ xưa.3 đại môn phái trang nghiêm, thành Tô Châu phồn hoa, ngũ đại bang quỷ dị, non nước Giang Nam tươi đẹp, sa mạc hoang, tạo ra 1 thiên địa võ hiệp Trung Hoa sông núi nghìn năm.Cửu âm đối Cửu dương Nhiều trường phái hình thành8 trường phái võ học, 16 loại phong cách võ học, hơn 10 ẩn thế mật tịch, 7 chiêu thức thần binh, tùy bạn kết hợp. Hết sức tự do trong việc trưởng thành, đa dạng trong kết hợp kỹ năng chiêu thức. Sẽ đưa bạn vào 1 thế giới võ hiệp huyền ảo..Huyền băng bích hỏa tửu kích thích cảnh chiến đấu xuất hiện:Rượu nồng có tác dụng rất tốt, nối liền động tác nhân vật, tiết tấu chiến đấu căng thẳng.“Thu ảnh quyến xuân hoa, hàn quang tình lưỡng đoạnBàn kiếm bồ vĩ toạ, mạc đạo tố trung tràng.”Thể nghiệm chiến đấu sống động, tả thực như vậy chỉ có MC Võ Lâm 3 có thể tái hiện lại cho bạn.Uyên ương ngũ trân quái hệ thống nhiệm vụ phong phúMC Võ Lâm 3 lấy hệ thống nhiệm vụ phong phú để giải thích ân oán tình thù của các môn phái trong võ lâm giang hồ. Những nhánh tuyến nhiệm vụ đa dạng sẽ khiến người chơi tự do nắm vững sự phát triển mạch lạc của những sự kiện trong thế giới game, sẽ đưa người chơi hưởng thụ cảm giác tôn quý của thế giới trò chơi vương đế.Thưởng thiện phạt ác lệnh tỉ võ PK ân oán 1 cách thống khoái khoáiCách chơi PVP phong phú nhất, tạo ra không khí võ lâm chân thực nhất, ai là minh chủ võ lâm? Ai là thiên hạ đệ nhất? giao đấu cá nhân, Hoa Sơn luận kiếm, chiến tranh bè phái, đại hội tỉ võ, chiến tranh bang phái, tranh giành lãnh địa, thi đấu, gần 10 phương thức PK tùy bạn lựa chọn. Lăn lộn giang hồ, thể hiện giá trị bản thân, tàn sát khốc liệt giải quyết ân oán, gươm cung sẵn sàng tinh thần tỉnh táo.Cách chơi mới lạ, thú vịKhi ân oán thù hận diễn ra không ngừng nghỉ, có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, vậy thì hãy nghỉ ngơi chút đi. MC Võ Lâm 3 có khoảng 10 nhiệm vụ hoạt động khác nhau cũng khiến bạn lên level nhanh chóng. Hoặc là…trong giang hồ không hẳn là chỉ có kiếm và máu…Cuộc sống xã hội ấm áp, cảm độngBất kể là đối với cá nhân hay tập thể, đều cung cấp cho người chơi hệ thống xã hội hoàn chỉnh: 2 phe để lựa chọn, lập bang hội, giành được những danh vọng thế lực khác nhau, tranh đoạt địa bàn và tài nguyên, người chơi có thể cảm nhận sâu sắc sự rối ren của võ lâm trong game, và tự trưởng thành có thể tác động đến nâng cao thực lực bản thân và thế lực của phe mình, sư đồ liên thủ đánh địch, phu thê song kiếm hợp bích, huynh đệ kết nghĩa phiêu bạt giang hồ. Mang đến cho người chơi cảm giác chân thật, như được sống trong game, khiến người chơi “trượng kiếm khoái ý giang hồ, nhất triển đại thái gia phong phạm ” trong gameY God Made The mobile game version Vo Lam 3 to 8 clan skill diversity, unique gameplay, supports low-level S40 phones to advanced Android. Recreate the heyday of Vo Lam.FEATURES MAIN FEATURES:Mountain River With Maps-style formal art antique bold.3 great solemn sect, Suzhou Traditional flowers, the five states in the Fund, non Jiangnan beautiful, desert, creating one hell Chinese martial arts mountain river thousands of years.Nine positive tone for the Nine Many schools formed8 school of martial arts, 16 kinds of styles of martial arts, than 10 hidden missing, 7 moves god of war, depending on your combination. Best free mature, diverse combination of skills abilities. Will take you into the world's first martial arts fantasy ..Legendary frescoes ice wine stimulates the fight scenes appear:Alcohol concentration can be extremely good, linking character movements, rhythmic combat stress."Autumn photo sexy spring flowers, optical splice payroll periodTable for the latitude coordinates, wearing directed factor colon. "Vivid combat experiences, such descriptive MC Vo Lam 3 can only be reproduced for you.Five room flat like hell extensive mission systemMC Vo Lam 3 get rich system task to explain the resentment the letter of discipline in martial Forest Wanderer. The branch line diversified tasks will make the player freedom to master the coherent development of the events in the game world, will take players to enjoy the feeling of the world's precious game regal.Reward good punish evil commands billion martial hidden resentment 1 PKs orgasm orgasmHow to play the most extensive PVP, create an atmosphere most authentic martial forestry, who is proving martial forestry? Who is heaven first? individual fighting, United Paint a review for sectarian war, the Congress billion martial, league of War, contested territory, competition, nearly 10 PK mode depending on your choice. Rolling Wanderer, expressing self-worth, massacred fierce resolve grace resentment, sword also ready mentally alert.How to play new and excitingWhen grace resentment and hatred going on non-stop, you will feel tired, then rest a little. MC Vo Lam 3 has about 10 different work tasks also make you level up quickly. Or ... in the Wanderer is not necessarily only for blood and ...Social life warm, touchingWhether for personal or collective, offers players a complete social system: 2 factions to choose from, make alliances, gained fame different forces, winning competitive area and financial resources, the player can feel deeply troubled of martial forestry in the game, and adult self can impact on enhancing the implementation itself and the power of his faction, related crafts enemy, spousal but for posters, fraternal twinning wandering Wanderer. Gives the player the feeling of true, as life in the game, making the player "make sex y Wanderer, the most developed of attitude violation room" in the game

App Screenshots

Other Arcade & Action Apps

Plasma Sky – rad space shooter logo

Plasma Sky – ra...

4.8(371)
Yılandroid 2 logo

Yılandroid 2

4.1(36)
THE BALLAD OF GAY TONY CHEATS logo

THE BALLAD OF GAY TON...

3.9(13)
Run Infinity LITE logo

Run Infinity LITE

2.5(2)
Crazy Fist II VS logo

Crazy Fist II VS

4.5(463)
Best Snake logo

Best Snake

3.9(47)

Comments