Android App Ratings & Reviews

mitNykredit logo

mitNykredit

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryFinance
Version3.2.0
DeveloperNykredit
Added
App Views6 views
Votes0 votes
Google Rating3.6
Ratings358
by On
Download App
Man skal være oprettet som mobilbruger i MitNykredit, for at kunne bruge app'en. Det gør du således:1. Log ind på Mit Nykredit2. Gå til Indstillinger -> Mobil4. Vælg en pinkode5. Tryk OKNu har du adgang til din netbank fra MitNykredit-app’en.Med MitNykredit på din Android har du mulighed for at tilgå og bruge nogle basale funktioner i din netbank hos Nykredit. Foruden adgangen til netbanken har app’en forskellige værktøjer, som du kan bruge uden at være kunde i Nykredit.Internetbank-funktioner• Se kontooversigt• Se posteringsoversigt• Se forbrugsoverblik• Flyt postering i forbrugsoverblik til anden kategori• Se Realkreditlån• Se Forsikringer• Overfør penge• Overfør penge via Swipp• Betal regning• Se depoter• Se nuværende depotværdi• Gem betaling af regning til udbakke• Gem ekstern overførsel til udbakkeVærktøjer• Find Nykredit og nærmeste hæveautomat• Valutaberegner• Spær dankort• Kontakt Nykredit• Pinkodehusker• Se Nykredit.tv indslag• Læs Nykredit nyheder og analyser• Send postering ved long press på posteringSom noget nyt giver vi alle privatkunder mulighed for at tilmelde sig noget vi kalder mobilbetaling. Med mobilbetaling kan du overføre penge til dine faste beløbsmodtagere uden at skulle bruge NemID. Du tilmelder dig således:1. Log ind på mitnykredit.dk2. Gå til Indstillinger -> Mobil -> Mobilbetaling3. Klik ja til mobilbetaling 4. Sæt et dagsmaks i kroner5. Klik Godkend og underskriv med NemID.You must be a registered mobile user in MitNykredit, in order to use the app. To do so:1 Log in to My Nykredit2 Go to Settings -> Mobile4 Choose a PIN5 Press OKNow you have access to your online banking from MitNykredit app.With MitNykredit on your Android, you have the ability to access and use some basic functions of your bank Nykredit. In addition to access to online banking app has various tools that you can use without being a customer of Nykredit.Internet banking functions• View account history• See the entry lists• See the consumption overview• Move entry in consumption overview in the second category• See Mortgages• See Insurances• Transfer funds• Transfer funds via Swipp• Pay the bill• See depots• See the current release value• Save payment of bill to outbox• Save external transfer to outboxTools• Find Nykredit and the nearest ATM• Currency Calculator• Lock credit card• Contact Nykredit• PIN Remember• See Nykredit.tv feature• Read Nykredit news and analysis• Send entries by long press on the entryAs a novelty, we provide all residential customers to sign up for something we call mobile payment. With mobile payment, you can transfer money to your regular payees without having to use NemID. You sign up as follows:1 Sign in to mitnykredit.dk2 Go to Settings -> Mobile -> Mobile Payment3 Click yes to mobile payment4 Set a daily maximum of DKK5 Click Approve and sign NemID.

App Screenshots

Other Finance Apps

مصاريفي logo

مصاريفي

4.3(149)
Open The Books logo

Open The Books

4.6(14)
Markets in your Pocket logo

Markets in your Pocke...

5(30)
乐投资 logo

乐投资

4.5(4)
Navy Army CCU Mobile Banking logo

Navy Army CCU Mobile ...

5(6)
Lexington Law logo

Lexington Law

4.4(23)

Comments