Android App Ratings & Reviews

Mitt i Stockholm logo

Mitt i Stockholm

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryNews & Magazines
VersionVaries with device
DeveloperLokaltidningen Mitt i Stockholm AB
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating2.9
Ratings54
by On
Download App
Nyhetsapplikation från Lokaltidningen Mitt iStockholms i särklass mest lästa tidningMitt i Stockholm är en unik nyhetstjänst, enbart för dig med smartphone.I vår App hittar du mycket Stockholm. Riktigt mycket Stockholm.Här hittar du rykande färska nyheter och det mesta och det bästa från våra olika lokaltidningar. Vi bjuder också på kändisar, krogrescensioner, bostad och mycket annat. Med vår app får du tillgång till mest och bäst bevakning av Stockholm, när det passar dig. Och gratis – precis som nyheter ska vara.Lokaltidningen Mitt i är med sina 31 papperstidningar Stockholms i särklass mest lästa tidning. Vi har nästan en miljon läsare varje tisdag.Nu vill världens största stockholmsredaktion på 85 personer, ge dig mer.Om du gillar våra tidningar så kommer du att älska vår App!New Application from my local newspaper inStockholm by far the most widely read journalIn the middle of Stockholm is a unique news service, exclusively for you with the smartphone.In our app you will find a lot Stockholm. Really great Stockholm.Here you can find breaking-news and the most and the best from our various local newspapers. We also offer celebrities, krogrescensioner, housing and much more. With our app you get access to most and best coverage of Stockholm, at your convenience. And free - just like the news should be.My local newspaper is in their 31 paper magazines Stockholm far the most widely read magazine. We have nearly a million readers every Tuesday.Now they want the world's largest Stockholm editorial of 85 people, give you more.If you like our newspapers, you'll love our app!

App Screenshots

Other News & Magazines Apps

الشريط الاخباري logo

الشريط الاخ...

4(2)
Techtree logo

Techtree

4.2(11)
Kolkata News logo

Kolkata News

0(0)
Photo Funny logo

Photo Funny

0(0)
Delhi News logo

Delhi News

0(0)
GW2 Reddit Reader logo

GW2 Reddit Reader

4.9(11)

Comments