Måleravlesning

 In

NB!! Støtter ikke Android 4 enda. Det jobbes med saken.Android applikasjon hvor du sender inn måleravlesning via SMS.Bli varslet på SMS hver gang du skal lese av strømmen, men send inn målerstand oftere for mer korrekt strømregning!Det er 26 strømleverandører tilgjengelig:BKKEBEidsivaGudbrandsdal EnergiHadeland EnergiHafslundHaugaland KraftHurum EnergiHøland og Setskog Elverk SAHålogaland KraftIstad NettLofotkraftMidt-Telemark EnergiNeasNTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk)Orkdal EnergiRingeriks-KraftRissa KraftlagSelbu Energiverk (Kun for kunder som ikke har bokstav i målernummeret)Skagerak EnergiStange EnergiSvorkaTafjordTromskraftTydal Komm. Energiverk (TKE)VOKKSVelg leverandør, registrer ditt kundenummer og målernummer og du er klar til å sende inn målerstanden.Finner du noen feil så gi meg beskjed på mail så skal jeg se på det.Strømleverandørene har ingenting med denne applikasjonen å gjøre. Det er kun hentet ut tilgjengelig data hos hver enkelt strømleverandør som bruks.NB! Does not support Android 4 yet. We are working on it.Android application where you submit meter readings via SMS.Get notified by SMS whenever you will read the power, but submit meter readings more often for more accurate power bill!There are 26 electricity suppliers available:BKKEBEidsivaGudbrandsdal EnergyHadeland EnergyHafslundHaugaland KraftHurum EnergyHoland and Setskog Elverk SAHålogaland KraftIstad WebLofotkraftMiddle Telemark EnergyNeasNTE (Nord-Trøndelag Electricity Works)Orkdal EnergyRingeriks-KraftRissa KraftlagSelbu Energiverk (Only for customers who do not have the letter in the meter number)Skagerak EnergiStrange EnergySvorkaTafjordTroms KraftTydal Comm Energiverk (TKE)VOKKSSelect the supplier, enter your customer number and meter number and you are ready to submit your meter reading.If you find any error let me know by mail and I’ll look at it.Energy suppliers have nothing with this application to do. It is only extracted available data in each stream provider used.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search