Android App Ratings & Reviews

Mobilbanken logo

Mobilbanken

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryFinance
Version2.10.3
DeveloperSDC
Added
App Views1 views
Votes0 votes
Google Rating3.1
Ratings343
by On
Download App
MOBILBANKEN Med mobilbanken kan du ordne de fleste af dine banksager og få et overblik over din økonomi, uanset tid og sted. Mobilbanken kræver minimum Android 2.1. Du skal være kunde, for at kunne logge på mobilbanken. Log ind på din netbank og opret brugernavn og adgangskode - så er du klar til at komme i gang. NÅR DU ER LOGGET PÅ, KAN DU: * Se kontooversigt, med saldi på alle dine konti * Se Depoter og indhold (NYHED)* Spærre kort (NYHED) * Oprette flere brugere (NYHED) * Skifte mellem flere aftaler (NYHED) * Se disponibelt beløb i kontooversigt* Se fremtidige betalinger * Overføre penge til alle konti i Danmark * Betale alle girokort * Benytte kreditorregisteret fra din netbank * Lægge betalinger i Udbakke * Se og betale e-Kort* Se kontovilkår * Vælge ”Husk brugernavn” og ”Start på login-siden” HVIS DU IKKE ER LOGGET PÅ, KAN DU: * Omregne valuta * Kontakte banken* Sende formular for at blive kunde * Ringe for at spærre kort (NYHED) * Finde vores filialer* Finde pengeautomater * Finde svar i FAQ BLIV KUNDE Er du ikke kunde, er du meget velkommen til at udfylde formularen direkte via denne app under Kontakt eller at kontakte os via vores hjemmesideFra denne app, kan du logge på følgende pengeinstitutter: Basisbank, Boddum-Ydby Sparekasse, Borbjerg Sparekasse, Broager Sparekasse, Brørup Sparekasse, Den Jyske Sparekasse, Den Lille Bikube, Dragsholm Sparekasse, Dronninglund Sparekasse, Fanø Sparekasse, Fjordbank Mors, Flemløse Sparekasse, Folkesparekassen, Hals Sparekasse, Hunstrup-Østerild Sparekasse, Klim Sparekasse, Langå Sparekasse, Rise Sparekasse, Rønde og Omegns Sparekasse, Spar Salling Sparekasse, Sparekassen Balling, Sparekassen Bredebro, Sparekassen Djursland, Sparekassen for Nr.Nebel & Omegn, Sparekassen Hvetbo, Sparekassen i Skals, Sparekassen Thy, Svendborg Sparekasse, Sønderhå-Hørsted Sparekasse, Vistoft Sparekasse og Vorbasse-Hejnsvig SparekasseMOBILE BANKWith mobile banking, you can fix most of your banking matters and get an overview of your finances, regardless of time and place. Mobile Bank requires a minimum of Android 2.1.You must be a customer to log on to mobile banking. Sign in to your online banking and create username and password - you're ready to get started.WHEN YOU ARE LOGGED IN, YOU MAY:* View account history, balances of all your accounts* See depots and content (NEW)* Lock card (NEW)* Create multiple users (NEW)* Switching between multiple agreements (NEW)* See the available amount in the account summary* See future payments* Transfer money to all accounts in Denmark* Pay all giro* Use creditor records of your online banking* Establish payments in Outbox* View and pay e-Card* See the account terms* Selecting "Remember Me" and "Start on login page"IF YOU ARE NOT LOGGED IN, YOU MAY:* Convert currency* Contact the bank* Submit form to become a customer* Ring to block cards (NEW)* Finding our branches* Find ATMs* Find the answer in the FAQBECOME A CUSTOMERIf you could not, you are welcome to fill out the form directly via this app under Contact or contact us via our websiteFrom this app, you can log on to the following banks:Basisbank, Boddum-Ydby Savings Bank, Borbjerg Savings Bank, Broager Savings Bank, Brørup Savings Bank, the Danish National Savings Bank, The Little Beehive, Dragsholm Savings Bank, Dronninglund Savings Bank, Fano Savings Bank, Fjordbank Mother, Flemløse Savings Bank, People's Bank, neck Savings Bank, Hunstrup-Østerild Savings Bank, Klim Savings Bank, Langå Savings Bank, Savings Bank Rise, Rønde and Environs Savings Bank, Save Salling Savings Bank, Savings Bank Balling, Bank Bredebro, Djursland Bank, Bank of Nr.Nebel & Vicinity, Bank Hvetbo, Bank of Skals, Sparekassen Thy Svendborg Savings Bank, Sønderhå-Hørsted Savings Bank, Vistoft Savings Bank and Vorbasse-Hejnsvig Savings Bank

App Screenshots

Other Finance Apps

مصاريفي logo

مصاريفي

4.3(149)
Open The Books logo

Open The Books

4.6(14)
Markets in your Pocket logo

Markets in your Pocke...

5(30)
乐投资 logo

乐投资

4.5(4)
Navy Army CCU Mobile Banking logo

Navy Army CCU Mobile ...

5(6)
Lexington Law logo

Lexington Law

4.4(23)

Comments