Android App Ratings & Reviews

MobiTime logo

MobiTime

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTransportation
Version3.7.0
DeveloperInfospread Euro AB
Added
App Views1 views
Votes0 votes
Google Rating4.2
Ratings570
by On
Download App
MobiTime är din guide till kollektivtrafiken - en app, 14 länstrafiker!Dalatrafik ABHallandstrafiken AB (HLT)Jönköpings Länstrafik AB (JLT)Kalmar Läns Trafik ABLänstrafiken i Jämtlands län ABLänstrafiken i Västerbotten ABLänstrafiken KronobergLänstrafiken Norrbotten ABLänsTrafiken SörmlandLänstrafiken ÖrebroVärmlandstrafik ABVästernorrlands läns Trafik AB (Din Tur)Västmanlands LokaltrafikX-trafik ABAppen innehåller:- Köp av resa- Hållplatsinformation- Reseplanerare- Tidtabeller som är nedladdningsbaraOBS! Innehållet varierar beroende på vilket län som du reser i.- Tidtabellerna i MobiTime ser ut precis som de vanliga papperstidtabellerna. MobiTime påminner dig om när giltighetstiden håller på att gå ut och uppdaterar automatiskt.- Reseplaneraren hjälper dig att hitta bästa resan mellan A och B samt informerar om eventuella avvikelser och anmärkningar.- Hållplatsinformationen ger dig information om avgående bussar från en hållplats. Finns realtid visas eventuella avvikelser.- Köp av resa. Går det att köpa mobilbiljett hos din länstrafik? Då hjälper MobiTime dig att köpa din biljett.Mobi Time is your guide to public transport - an app, 14 länstrafiker!Dalatrafik ABHallandstrafiken AB (HLT)Jönköping County traffic Ltd (JLT)Kalmar County Traffic ABLänstrafiken of Jämtland ABLänstrafiken in northern Sweden ABLänstrafiken KronobergLänstrafiken Norrbotten ABLänstrafiken SörmlandsledenLänstrafiken ÖrebroVärmlandstrafik ABVästernorrland County Traffic AB (Din Tur)Västmanland TransportX-traffic ABThe app includes:- The purchase of trip- Stop Information- Trip Planner- Timetables are downloadableNOTE! The content varies depending on which county you are traveling in.- Schedules of Mobi Time looks just like the regular paper timetables. Mobi Time reminds you of the validity is to go out and automatically updates.- Travel Planner helps you to find the best trip between A and B, and informs of any discrepancies and objections.- Stop The information provides information about outgoing buses from a stop. Is real-time displayed any abnormalities.- Purchase of travel. Is it possible to buy mobile ticket at your county traffic? Then Mobi Time helps you to buy your ticket.

App Screenshots

Other Transportation Apps

My Car Parking logo

My Car Parking

4.8(18)
Volkswagen of Cherry HIll logo

Volkswagen of Cherry ...

0(0)
allSPEED Speedometer Ultimate logo

allSPEED Speedometer ...

5(3)
Speedometer logo

Speedometer

4.5(1727)
Portafare logo

Portafare

4(4)

Comments