Nasi Na Dakarze logo

Nasi Na Dakarze

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryEntertainment
Version1.0
DeveloperFINDER S.A.
Added
App Views83 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings38

?led? post?py Adama Ma?ysza i innych Polaków podczas przygotowa? i w trakcie rajdu Dakar! Jeden z najbardziej utytu?owanych Polskich sportowców próbuje si? w najci??szym rajdzie off-road ?wiata. Czy do pasma swoich sukcesów, b?dzie móg? do??czy? nast?pne trofeum? Nie daj si? zaskoczy? i b?d? na bie??co z wiadomo?ciami o Polakach na Rajdzie Dakar! Aplikacja oferuje: * ?ledzenie naj?wie?szych informacji dotycz?cych startu Adama Ma?ysza i jego zespo?u w rajdzie Dakar: – Wiadomo?ci i komunikatów prosto z trasy rajdu – Wywiadów i wypowiedzi na gor?co cz?onków zespolu – Materia?ów prezentuj?cych prace zespo?u od kuchni – Nagra? wideo z kokpitu – Wysokiej jako?ci zdj?? wykonanych bezpo?rednio na trasie rajdu – Bie??cych komentarzy i relacji ekspertów * Mo?liwo?? zadawania pyta? uczestnikom rajdu oraz przegl?danie udzielonych przez nich odpowiedzi * Dost?p do ekskluzywnych materia?ów * ?ledzenie aktualnej pozycji za?óg na trasie rajdu * Dost?p do wyników rajdu Dakar * Opisy i mapy poszczególnych etapów * Noty biograficzne uczestników * Opis i szczegó?y techniczne rajdówek i quadów * Powiadomienia o najwa?niejszych wydarzeniach

App Screenshots

Other Entertainment Apps

قصص منوعة logo

قصص منوعة

(4)
رسائل مميزة logo

رسائل مميزة

(22)
Temptation Lace Live Wallpaper logo

Temptation Lace Live ...

(0)
Cakes and Bakes logo

Cakes and Bakes

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search