Android App Ratings & Reviews

Natankuj.sk logo

Natankuj.sk

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTravel & Local
Version1.0.3
DeveloperPetit Press
Added
App Views1 views
Votes0 votes
Google Rating4
Ratings262
by On
Download App
Natankuj.sk vám do mobilu prináša ceny pohonných látok, dopravné obmedzenia a radary. Budete mať prehľad o čerpacích staniciach vo vašom okolí s cenami ponúkaných pohonných látok, informácie o dopravných obmedzeniach či policajných hliadkach vo vašej blízkosti. Zároveň sa v aplikácii nachádza GPS tachometer.Výhodou aplikácie je, že ju nezaťažuje načítavanie mapových podkladov. Rýchlosť a prehľadnosť je zabezpečená tým, že najprv dostanete dôležitú informáciu (hliadky, obmedzenia, čerpacie stanice) a až po vašej voľbe si môžete otvoriť mapu s vašou polohou a polohou vybranej pumpy, obmdzenia alebo policajnej kontroly.V prípade, že máte v mobilnom telefóne nainštalovanú neoficiálnu ROM, môže nastať prípad, kedy vám Android Market nedovolí nainštalovať aplikáciu do Vášho mobilného telefónu.Lokalizácia prostredníctvom GPS nemusí fungovať v interiéroch budov korektne.FUNKCIE:* Výpis najbližších čerpacích staníc vo vašom okolí s cenami predávaných pohonných látok* Výpis policajných hliadok v okolí* Výpis najbližších dopravných obmedzení* GPS tachometer* Možnosť rýchlym a prehľadným spôsobom informovať užívateľov aplikácie o dopravných obmedzeniach alebo policajných hliadkach* Lokalizácia čerpacích staníc, policajných hliadok a dopravných obmedzení na mape; možnosť navigácie k vybranej udalostiPRIPRAVOVANÉ FUNKCIE:* Filtrovanie výpisu čerpacích staníc podľa značky a preferovanej pohonnej látky* Zvukové upozorňovanie na blížiace sa dopravné obmedzenie alebo policajnú hliadku* ďalšie ...Detailný popis fungovania aplikácie:Na každej obrazovke je informácia o rýchlosti vášho pohybu a "plusko", cez ktoré môžete všetkých informovať o policajnej hliadke alebo dopravnom obmedzení.Prvá záložka* Obsahuje informácie o najbližšej čerpacej stanice, o najbližšej policajnej hliadke a o najbližšom dopravnom obmedzení spolu so vzdialenosťou a smerom.* Po kliknutí na jednu z položiek sa otvorí mapa, na ktorej je označená vaša poloha a poloha zakliknutej položky (ČS, hliadka či obmedzenie), slabšie sú vyznačené iné obmedzenia, hliadky či čerpacie stanice. Aplikácia vám umožňuje navigovať vás k miestu, ktoré ste si vybrali.* Záložka sa aktualizuje automaticky podľa intervalu zvoleného v nastaveniach.Druhá záložka* Obsahuje informácie o najbližších čerpacích staniciach spolu s cenami pohonných látok.* Podobne, ako na prvej záložke, aj tu je možné otvoriť si na mape polohu čerpacej stanice vo vzťahu k vašej polohe.* Záložka sa aktualizuje po prepnutí na inú záložku a spätnom návrate.Tretia záložka* Obsahuje informácie o najbližších policajných hliadkach či radaroch.* Podobne, ako na prvej záložke, aj tu je možné otvoriť si na mape polohu hliadky vo vzťahu k vašej polohe.* Záložka sa aktualizuje po prepnutí na inú záložku a spätnom návrate.Štvrtá záložka* Obsahuje informácie o najbližších dopravných obmedzeniach (uzavreté cesty, kolóny, nehody, ...).* Podobne, ako na prvej záložke, aj tu je možné otvoriť si na mape polohu obmedzenia vo vzťahu k vašej polohe.* Záložka sa aktualizuje po prepnutí na inú záložku a spätnom návrate.Pridávanie radarov, hliadok a dopravných obmedzení* Ak ste na ceste videli dopravné obmedzenie, nehodu, policajný radar a podobne, môžete o nich inforomovať ostatných motoristov cez 3 či 4 kliknutia na veľké tlačidlá.* Kliknite na znamieko PLUS v pravom hornom rohu aplikácie. Aplikácia vám ponúkne možnosť vybrať si, či chcete informovať o policajtoch alebo o dopravnom obmedzení. V prvom prípade po kliknutí stačí informáciu potvrdiť a systém sa postará o umiestnenie informácie medzi ostatné. V druhom prípade treba ešte vybrať, o aký typ dopravného obmedzenia ide.

App Screenshots

Other Travel & Local Apps

Travel To Barcelona logo

Travel To Barcelona

0(0)
Going logo

Going

5(5)
Mumbai Highlights Guide logo

Mumbai Highlights Gui...

0(0)
Toledo Highlights Guide logo

Toledo Highlights Gui...

0(0)
Brussels Travel Guide logo

Brussels Travel Guide

0(0)
Oxontime logo

Oxontime

3.9(14)

Comments