Android App Ratings & Reviews

Naturtipset logo

Naturtipset

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTravel & Local
Version1.2
DeveloperUpplandsstiftelsen
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating3.6
Ratings9
by On
Download App
Appen Naturtipset vill hjälpa dig att hitta till den vackra naturen i Uppsala län. Här finns tips på fina klippor vid havet, djupa skogar, mysiga picknickplatser och mycket mer. När appen släpptes innehöll den ca 80 smultronställen, naturreservat, friluftsområden och andra platser i naturen. Vi kommer kontinuerligt att lägga till nya områden. Informationen i appen uppdateras automatiskt i din telefon itakt med att nya ställen kommer till eller redigeras. Naturtipset är vår första app och vi hoppas kunna utveckla den tillsammans med dig. Funktioner:-Interaktiv karta över alla områden.-Navigeringspil för att hitta till olika platser inom ett område, t ex eldstäder, fågeltorn och utsiktsplatser. -Möjlighet att söka områden utifrån ett tema. Vad vill du göra ute i naturen?-3D-vy för att scanna av vilka områden som ligger nära där du befinner dig. -Infosida om varje område med bilder, möjlighet att kommentera, läsa andras kommentarer och dela området på Facebook och Twitter.-Slumpgenerator för att hjälpa till att hitta nya smutronställen.Appen är framtagen av Upplandsstiftelsen och producerad av Appanero AB.The app Nature tip to help you find your way to the beautiful scenery in the county. Here are tips on fine cliffs by the sea, deep forests, cozy picnic areas and more.When the app was released it contained about 80 favorite spots, nature reserves, recreation areas and other places in nature. We will continuously add new areas. The information in the app is automatically updated in your phone itakt to new places coming to or edited. Natural tip is our first app and we hope to develop together with you.Features:-Interactive map of all areas.-Navigation arrow to navigate to different locations within an area, such as fireplaces, observation tower and lookout points.-Ability to search sites based on a theme. What would you like to do outdoors?-3D view to scan the areas close to where you are.-Info page on each site with photos, opportunity to comment, read others comments and share area on Facebook and Twitter.-Random Generator for helping to find new smutronställen.The app was developed by Uppland Foundation and produced by Appanero AB.

App Screenshots

Other Travel & Local Apps

Travel To Barcelona logo

Travel To Barcelona

0(0)
Going logo

Going

5(5)
Mumbai Highlights Guide logo

Mumbai Highlights Gui...

0(0)
Toledo Highlights Guide logo

Toledo Highlights Gui...

0(0)
Brussels Travel Guide logo

Brussels Travel Guide

0(0)
Oxontime logo

Oxontime

3.9(14)

Comments