Android App Ratings & Reviews

Notowania Giełdowe GPW +Widget logo

Notowania Giełdowe GPW +Widget

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryFinance
Version2.3.3
DeveloperMP Soft
Added
App Views2 views
Votes0 votes
Google Rating4.5
Ratings546
by On
Download App
Niestety zostaliśmy zmuszeni do wycofania aplikacji z Google Play :( Spowodowane jest to brakiem dostępu do danych giełdowych - nie z winy autora. Póki co dziękujemy za używanie aplikacji, również ubolewając nad zaistniałą sytuacją... Mamy nadzieję, że w przyszłości "Notowania Giełdowe" powrócą w nowej formie:)Unfortunately, we were forced to withdraw an application from Google Play: (This is due to lack of access to data exchange - no fault of the author. Until then thank you for using the application, also regretting the existing situation ... We hope that in the future, "Stock Quotes" will return in a new form :)

App Screenshots

Other Finance Apps

مصاريفي logo

مصاريفي

4.3(149)
Open The Books logo

Open The Books

4.6(14)
Markets in your Pocket logo

Markets in your Pocke...

5(30)
乐投资 logo

乐投资

4.5(4)
Navy Army CCU Mobile Banking logo

Navy Army CCU Mobile ...

5(6)
Lexington Law logo

Lexington Law

4.4(23)

Comments