Android App Ratings & Reviews

nto.pl logo

nto.pl

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryNews & Magazines
Version1.3
DeveloperMedia Regionalne Sp. z o.o.
Added
App Views9 views
Votes0 votes
Google Rating3.6
Ratings18
by On
Download App
Aplikacja nto.pl (Nowa Trybuna Opolska) to najszybszy dostęp do informacji o Opolszczyźnie. To najnowsze wiadomości z Twojego regionalnego portalu (Opole, Opolszczyzna)!Dzięki aplikacji nto.pl dowiesz się, co zdarzyło się w Twoim mieście, na Twoim osiedlu, na Twojej ulicy. Obejrzysz galerie zdjęć z najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. Możesz również skorzystać z aplikacji MoDO i powiadomić nas o ważnych wydarzeniach, których jesteś świadkiem - to dla Ciebie możliwość zostania Mobilnym Dziennikarzem Obywatelskim!Możesz również przenosić artykuły do "Ulubionych" - dzięki temu przeczytasz je nawet, gdy nie będziesz w zasięgu internetu.Chętnie wysłuchamy również Twoich opinii. Pisz do nas: online@nto.plŻyczymy samych przyjemnych wrażeń!Zespół nto.plWszelkie prawa zastrzeżone. Media Regionalne sp. z. o.o., Pro Media sp. z o.o.Application nto.pl (New Offaly Express) is the fastest access to information about the Opole region. This is the latest news from your regional portal (Opole, Opole Province)!With this application nto.pl find out what happened in your city, in your neighborhood, on your street. You look at the photo galleries of the most important events of recent days. You can also use modo application and notify us of important events that you witness - it's possible for you to become a mobile journalist Citizens!You can also move items to a "favorites" - so read them even when you are not within the internet.We are happy to also hear your opinion. Write to us: online@nto.plWe wish you a pleasant experience!The team nto.plAll rights reserved. Regional Media Sp zoo, Pro Media Ltd.

App Screenshots

Other News & Magazines Apps

الشريط الاخباري logo

الشريط الاخ...

4(2)
Techtree logo

Techtree

4.2(11)
Kolkata News logo

Kolkata News

0(0)
Photo Funny logo

Photo Funny

0(0)
Delhi News logo

Delhi News

0(0)
GW2 Reddit Reader logo

GW2 Reddit Reader

4.9(11)

Comments