NVvP Voorjaarscongres 2013

 In

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), opgericht in 1871, is de wetenschappelijke beroepsvereniging van psychiaters. Ruim 3400 psychiaters (in opleiding) zijn lid van de vereniging.De NVvP zet zich in voor een goede psychiatrische patiëntenzorg in Nederland en investeert in zaken waardoor psychiaters kwalitatief goed hun werk kunnen doen, zoals opleiding, bij- en nascholing en het verwerven van wetenschappelijke kennis.Bekijk tevens de mobiele website en iPhone apps op http://app.nvvpcongres.net/The Dutch Association of Psychiatry (NVvP), founded in 1871, is the scientific professional association of psychiatrists. More than 3,400 psychiatrists (in training) are members of the association.The NVvP committed to good psychiatric care in the Netherlands and investing in business making high quality psychiatrists do their work, such as training, further training and the acquisition of scientific knowledge.See also the mobile site and iPhone apps on http://app.nvvpcongres.net/

Recent Posts

Start typing and press Enter to search