Android App Ratings & Reviews

O2 Car Control logo

O2 Car Control

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTransportation
Version1.45
DeveloperTelef
Added
App Views2 views
Votes0 votes
Google Rating3
Ratings38
by On
Download App
Využití aplikace je umožněno všem zákazníkům s aktivní službou O2 Car Control ve verzích Standard a Premium. Pro vstup do aplikace zadejte vaše přihlašovací údaje do portálu. Více informací na www.carcontrol.cz. Aplikace je rozdělena do pěti modulů:- Vozidlo - Tento modul slouží pro zobrazení detailu, zarovnání tachometru při uzamčení jednotky z firmy- Mapa - V tomto modulu si můžeme nechat zobrazit pozici nebo trasu jedné či více jednotek- Trasy - V tomto modulu vidíme výpis tras daného vozidla zajetých za posledních 30 dnů. Pokud nějakou trasu vyberu, zobrazí se její detaily a mohu ji zobrazit na mapě či editovat údaje- Přehled - Tento modul slouží jako seznam všech jednotek firmy a jejich posledních pozic. Vybráním jednotky se zobrazí její detaily- Doprava - Tento modul umožňuje vidět aktuální dopravní informace z našeho okolíRecovery application is available to all customers with active O2 Car Control in Standard and Premium versions. To access the application, type your login to the portal. For more information on www.carcontrol.cz. The application is divided into five modules:- Vehicle - This module is used for detail, alignment odometer at lock unit from the company- Map - In this module you can display the position route or one or more units- Directions - In this module, we see Tracing route business as the vehicle for the last 30 days. If a route selection, with its details and I can view it on the map, or edit data- Overview - This module serves as a list of all of the companies and their past positions. Selecting units to display its details- Transport - This module allows you to see real-time traffic information from our surroundings

App Screenshots

Other Transportation Apps

My Car Parking logo

My Car Parking

4.8(18)
Volkswagen of Cherry HIll logo

Volkswagen of Cherry ...

0(0)
allSPEED Speedometer Ultimate logo

allSPEED Speedometer ...

5(3)
Speedometer logo

Speedometer

4.5(1727)
Portafare logo

Portafare

4(4)

Comments