Perfect Home logo

Perfect Home

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryProductivity
Version1
Developernemanjalo
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings96
Jednostavna, ali veoma korisna aplikacija koja korisniku omogućava da smanji upotrebu widget na Home ekranu i ubrza pristup omiljenim aplikacijama. Perfect Home se integriše u sistem, program pokrećete pritiskom na taster “Home”.Samo za korisnike iz Srbije!!!

App Screenshots

Other Productivity Apps

Dayhaps logo

Dayhaps

(4)
Time It! logo

Time It!

(4)
Windows Controller (Trial) logo

Windows Controller (T...

(6)

Comments

Start typing and press Enter to search