Phat Giao va Kinh Phat Free! logo

Phat Giao va Kinh Phat Free!

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryEducation
Version1
DeveloperApppreneurTeam
Added
App Views26 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings112

Bạn là một phật tử hay một tu sĩ của phật giáo?Bạn đang tìm kiếm kinh phật để tụng hằng ngày hay đang sưu tập truyện cổ phật giáo để đọc trên điện thoại?Bạn yêu mến và thích nghe những bái giảng ý nghĩa và hài hước của các thầy như như thầy Thích Chân Quang, thầy Thích Pháp Hòa, thầy Thich Phước Tiến và thầy Huỳnh Minh Thiện (Phật giáo Hòa Hảo)?Bạn đã từng nghe Phật Phát Nhiệm Màu và muốn tìm hiểu them?Hay đơn giản bạn đang rất “stress” và muốn thư giản và tĩnh tâm khi tìm về đạo phật …Phần mềm “Phat Giao va Kinh Phat Free!” chính là cái bạn đang tìm. Phần mềm trên điện thoại di động này sẽ mang đến cho bạn nhiều thong tin về phật giáo như1- 15 Bài Kinh tụng hằng ngày* BÁT-NHÃ TÂM KINH* ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU* HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC* KHÚC TÁN CA TÔN KÍNH PHẬT* LỜI NGUYỆN CUỐI* MẤY ĐIỀU QUÁN TƯỞNG – QUÁN CHIẾU THỰC TẠI* NIÊM HƯƠNG* NIỆM PHẬT A-DI-ĐÀ VÀ THÁNH CHÚNG – NIỆM PHẬT BỔN SƯ VÀ THÁNH CHÚNG* SÁM MƯỜI NGUYỆN – SÁM QUY MẠNG* XƯỚNG LỄ* CHÚ ĐẠI BI (Có kèm MP3)***NEW**** TỤNG KINH – KINH SỐNG HÒA HỢP* SÁM TU LÀ CỘI PHÚC & SÁM HỒNG TRẦN & SÁM TỐNG TÁNG* NIỆM PHẬT A-DI-ĐÀ VÀ THÁNH CHÚNG & NIỆM PHẬT BỔN SƯ VÀ THÁNH CHÚNG* SÁM QUY Y2- Truyện cổ phật giáo* Ác khẩu và quả báo* Bà Lão Bộc* Bào Thai Chắp Tay* Bốn loại phúc đức* Chuyện nàng Bhadda và bài học Phật Pháp* Có Làm Có Chịu* Công Chúa Lột Xác* Hái Hoa Dâng Phật* Hoa sen trong ngục lửa* Kho Tàng Là Rắn Độc * Kiện Đạt Đa Ích Kỷ* Nghĩa Khí Của Con Khỉ Mặt Đỏ* Những chuyện đương thời Đức Phật* Niệm Phật Diệt Tội* Quả Báo Của Sự Keo Kiệt* Sát Sinh Cúng Tế Người Chết* Tịnh Xá Thiên Cung* Tôn Giả Hoàn Mỹ* Vòng châu cài tóc3- Video và Audio Giảng Dạy của các thầy như thầy Thích Chân Quang, thầy Thích Pháp Hòa, thầy Thích Phước Tiến và thầy Huỳnh Minh Thiện (Phật giáo Hòa Hảo) cùng các bản nhạc phật giáo du dương rất hay- Những bài giảng đầy ý nghĩa của thầy Thích Nhất Hạnh (cả tiếng Việt và Tiếng Anh). Thầy được đề cử giải Nobel Hòa Bình vì những đóng góp cho nhân loại trong và ngoài nước. – Bài giảng dí dỏm nhưng sâu sắc của thầy Thích Thiện Xuân – biệt hiệu là sư nhà quê, nghĩ sao nói vậy nghe chơi :D- Những bài thuyết giáo hay của thầy Thích Tâm Hải4- Cách nấu món chayBên cạnh đó, phần mềm sẽ mang đến cho bạn những điều bất ngờ khác bên trong như chơi game cùng các chú tiểu dễ thương. Nhóm chúng tôi làm phần mềm này để giúp mọi người truy cập những thông tin về đạo phật nhanh chóng từ chiếc điện thoại của bạn. Đây là phần mềm hoàn toàn miễn phí. Nếu các bạn thích xin hãy giúp chúng tôi chia sẽ với bạn bè và vote cho chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn, Phan Mem Dien Thoai Di Dong Team.— Translation —Are you Buddhist who can understand Vietnamese?Are you learning and searching for the right philosophy?Have you ever heard about Buddhism and agreed with the approach that taught here about lower your ego and meditation? Would you like to know more?You are at the right place. This “Phat Giao and Kinh Phat FREE” will bring to you a lot of Buddhist Old Stories and part of Prayer Book for your fast access at the tips of your figure. There is a lot of thing like video and audio from Vietnamese famous “teacher” Thich Nhat Hanh and much more that you can learn here. Click INSTALL to download it now while it is still FREE!To your happy life and peace in mind,Cool Viet App TeamYou are a Buddhist or a Buddhist monk?You are searching the scriptures to recite daily or are collection of Buddhist stories to read on your phone?You love and listen to lectures sense and humor of the monks such as Thich Chan Quang, Thich France Venerable Thich Phuoc Tien and Mr. Huynh Minh Thien (Hoa Hao Buddhism)?Have you ever heard Play the colors and want to learn more?Or simply you are very "stress" and want to relax and to find about the Buddhist retreat …Software "Buddhism and Buddhist Free!" Is what you are looking for.The software on this mobile phone will bring you more information about Buddhism as1 to 15 texts daily proceedings* Real-glass* Worship the Three Jewels* Merit* KHUC Tan revered CA* LAST PRAYER* Air contemplate – reflect reality* Thoughts towards* Buddha A-DI-DA AND OUR HOLY – OUR VIEW four and success* Sam the Ten Principles – Sam THE NETWORK* HOST CEREMONY* NOTE THE BI (with MP3)*** NEW **** ACTION BUSINESS – Harmony* Sam from IS considered PHÚC & Sam Hong Tran & Sam rose* Buddha A-DI-DA AND OUR CHURCH & OUR VIEW four and success* Sam refuge2 – Fairy Buddhist* Evil voice and the message* She Lao Boc* Fetal hands* Four types of mercy* It’s her Bhadda and Dharma lessons* Make It Be* Princess makeover* Developing harmonious* Lotus in hell fire* Treasures snake is* Accessories Selfish Siddhartha* Meaning of Monkey density gas* The contemporary story Buddha* Removal nembutsu* Results Of curmudgeonly* Killing sacrifice the Dead* Vihara Heavenly Palace* Venerable Perfect* Loop Asian hair set3 – Video and Audio Teaching of the I do like Thich Quang legs, I prefer French, Thich Phuoc Tien and Mr. Huynh Minh Thien (Hoa Hao) along tracks Buddhist travel very positive or- Lectures meaningful Thich Nhat Hanh (Vietnamese and English). He was nominated for the Nobel Peace Prize for his contribution to humanity at home and abroad.- Lecture witty but profound Thich Thien Xuan – nicknamed professor countryside, think say that listening to play: D- Or sermon of Thich Tam Hai4 – How to cook VegetarianBesides, the software will give you other surprises inside like game with cute profile. Our team of this software to help people access information on Buddhism quickly from your phone.This is a completely free software. If you like, please help us to share with your friends and vote for us.Sincere thank you,Software Mobile Team.— Translation —Are you Buddhist who can understand English?Are you learning and searching for the right philosophy?Have you ever heard about Buddhism and Agreed with the approach that Taught here about lower your ego and meditation? Would you like to know more?You are at the right place. This "Buddhism and Buddhist FREE" will bring to you a lot of Buddhist Old Stories and part of the Prayer Book for your fast access at the tips of your figure.There is a lot of thing like video and audio from Vietnamese famous "teacher" Thich Nhat Hanh and much more that you can learn here. Click INSTALL to download it now while it is still FREE!To your happy life and peace in mind,Cool Viet App Team

App Screenshots

Other Education Apps

iLiveMath3 – 3rd Grade logo

iLiveMath3 – 3r...

(0)
iLiveMath1234 Lite logo

iLiveMath1234 Lite

(0)
iLiveMath1 – 1st Grade logo

iLiveMath1 – 1s...

(0)
ЕГЭ 2013. Математика на 100. logo

ЕГЭ 2013. Мате...

(66)
Guide Peru logo

Guide Peru

(0)
Biosphere logo

Biosphere

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search