Ploegenrooster Free

 In

Werkt u in ploegendienst? Met deze handige ploegenrooster app is in één oogopslag te zien welke dienst u heeft of veel belangrijker: wanneer u vrij bent. Erg makkelijk om privé tijd te plannen. Doordat het rooster oneindig doorloopt is het mogelijk ver van te voren te zien of u bijvoorbeeld vrij bent met feestdagen of niet en welke dienst u dan heeft. Vele roosters zijn voorgeprogrammeerd.Slechts het juiste dienstrooster selecteren en een datum invullen waarop een 1e ochtenddienst valt. Staat uw rooster er niet bij?U heeft de mogelijkheid om zelf eenvoudig uw eigen rooster te creëren met behulp van de duidelijke uitleg.U kunt kiezen voor deze gratis versie met advertenties of een ad-free betaalde versie met extra functionaliteit.Probeer voor aanschaf van de Pro versie eerst de gratis versie uit, als deze bij u goed werkt, kunt u, indien gewenst, later de Pro versie aanschaffen.Natuurlijk zien wij graag reviews, het liefst positieve, maar ook reviews met problemen zien wij met interesse tegemoet mits voorzien van relevante info, zo kunnen wij onze Apps verbeteren en eventuele bugs eruit halen.Ondanks uitgebreid testen kan het altijd gebeuren dat een App op uw toestel niet werkt, geef ons dan a.u.b. zoveel mogelijk informatie omtrent de fout, dan kunnen wij trachten deze te herstellenSuggesties voor extra functies zijn altijd welkom.Het LokMar teamDo you work in shifts? With this handy app team roster is to see at a glance what service you have, or more importantly, when you are free. Very easy private time to plan. Because the grid extends infinitely far it is possible to see if you are for example free with holidays or not and what service you then advance. Many grills are preprogrammed.Just select the appropriate roster and insert a date which is a 1st morning service. If your grill is not listed?You have the ability to easily create using the clear explanation. Grate your own selfYou can opt for the free version with ads or an ad-free paid version with additional functionality.Try to purchase the Pro version from the free version first, if it works well for you, you can, if desired, purchase the Pro version later.Of course we like to see reviews, preferably positive, but also reviews with problems we see with interest accommodate provided with relevant information, so we can improve our apps and take out any bugs.Despite extensive testing it can always happen that an App on your phone does not work, please give us as much information about the error, then we can try to remedy suchFeature suggestions are always welcome.The team LokMar

Recent Posts

Start typing and press Enter to search