Polskie numery logo

Polskie numery

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryBusiness
Version1.73
DeveloperMinsoft
Added
App Views214 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings262

Aplikacja pozwalaj?ca na sprawdzenie poprawno?ci polskich numerów rachunków bankowych IBAN / NRB, numerów identyfikacji podatkowej NIP, numerów statystycznych REGON, numerów PESEL, numerów dowodów osobistych i paszportów, numerów tablic rejestracyjnych, numeru prawa wykonywania zawodu (PWZ) lekarza, numeru karty kredytowej lub debetowej oraz numeru IMEI telefonu wraz ze sprawdzeniem czy telefon zosta? skradziony lub zagubiony w serwisie www.skradzione.netDodatkowe informacje podawane przez program:- IBAN – nazwa banku prowadzonego rachunku- NIP – nazwa urz?du skarbowego nadaj?cego numer- PESEL – data urodzenia oraz p?e? posiadacza numeru- TABLICE REJESTRACYJNE – województwo oraz powiat lub miasto pochodzenia wraz z mo?liwo?ci? podgl?du na mapie. W przypadku tablic instytucji pa?stwowych lub dyplomatycznych szczegó?owe informacje do kogo nale??- IMEI – mo?liwo?? sprawdzenia czy telefon zosta? zagubiony lub skradzionyDost?pna jest równie? wersja p?atna aplikacji bez reklam oraz z mo?liwo?ci? sprawdzenia numeru NIP dowolnego kraju Unii Europejskiej w bazie VIES (VAT Information Exchange System) oraz wy?wietlenia danych podmiotu je?li s? dost?pne.Uwaga! Sprawdzenie numeru IMEI w bazie "Skradzione.Net" nie daje 100% pewno?ci ?e sprawdzany telefon nie jest kradziony.Program nie rozpoznaje gmin oraz mniejszych miejscowo?ci na podstawie numeru tablicy rejestracyjnej poniewa? obecna numeracja pozwala jedynie na rozpoznawanie województw, miast powiatowych oraz powiatów.U?ytkowników prosz? o zg?aszanie b??dów na adres e-mail a nie jak do tej pory w komentarzach.

App Screenshots

Other Business Apps

PLISM 프리즘 logo

PLISM 프리즘

(1)
Simple EOQ Calculator logo

Simple EOQ Calculator

(0)
Job Search, Salaries & Reviews logo

Job Search, Salaries ...

(80)
gestione comande gelateria logo

gestione comande gela...

(0)
gestione agente di commercio logo

gestione agente di co...

(0)
PowerPoint to PDF Converter logo

PowerPoint to PDF Con...

(22)

Comments

Start typing and press Enter to search