Rødt Kort logo

Rødt Kort

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTravel & Local
Version2.4.7
DeveloperSOS International A/S
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings103
Rødt Kort – Vejhjælp i udlandet giver dig adgang til SOS Internationals vejhjælp overalt, hvor Det Røde Kort dækker i Europa. Det kræver kun, at der er tegnet en dansk kaskoforsikring på køretøjet.Med applikationen kan du udfylde en anmeldelse på skadestedet og sende den digitalt direkte til vores døgnåbne alarmcentral. Sammen med anmeldelsen sendes GPS-oplysninger, så vi nøjagtigt kan se, hvor dit køretøj befinder sig og koordinere assistancen fra nærmeste lokalitet.Når din anmeldelse er afsendt, vil du i løbet af få øjeblikke få en besked tilbage fra vores alarmcentral om, hvornår hjælpen forventes at være fremme.Med applikationen kan du:- Oprette brugeroplysninger, som sendes automatisk sammen med anmeldelsen- Oprette køretøjsoplysninger, som sendes automatisk sammen med anmeldelsen- Afsende anmeldelse ved punktering, driftsstop og færdselsuheld- Tage billeder af skaden, som sendes automatisk sammen med anmeldelsen- Automatisk afsende geografisk position (GPS-oplysninger) sammen med anmeldelsen- Beskrive skaden- Se forsikringsvilkår for redningsforsikring i udlandet- Få information på forskellige sprog, som kan vises til bugseringsfirmaet, værkstedet eller andre som er involveret i assistancen- Se kontaktinformationer til SOS International a/sDet Røde Kort dækker kommunikation med SOS International a/s, herunder telefonudgifter.Red Card - Roadside Assistance abroad gives you access to SOS International roadside assistance wherever the Red Card covers in Europe. It requires only that there is sign a Danish comprehensive insurance on the vehicle.With the application you can fill out a review on the site of injury and send it digitally directly to our day open emergency center. Together with the notification sent GPS data, so we can see exactly where your vehicle is and coordinate assistance from the nearest location.When your review is shipped, you will in a few moments get a message back from our alarm about when aid is expected to arrive.This application allows you to:- Create user information that is automatically sent with the notification- Create vehicle information is automatically sent with the notification- Sending review by punctures, breakdowns and accidents- Take pictures of the damage that is automatically sent with the notification- Automatic sending geographical position (GPS) data with the notification- Describe the damage- See insurance conditions for rescue insurance abroad- Get information on the different languages ​​that can be displayed to the towing company, workshop or other involved in assistance- See contact details for SOS International a / sThe Red Card covers communication with SOS International a / s, including telephone charges.

App Screenshots

Other Travel & Local Apps

Travel To Barcelona logo

Travel To Barcelona

(0)
Going logo

Going

(5)
Brussels Travel Guide logo

Brussels Travel Guide

(0)
Oxontime logo

Oxontime

(14)

Comments

Start typing and press Enter to search