RMN logo

RMN

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryEducation
Version1.1.4
DeveloperEUrescue.com
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings4
by On
Download App
Aplikacja Rozpoznanie Materiałów Niebezpiecznych (RMN) została stworzona między innymi dla służb ratunkowych. Umożliwia ona szybkie rozpoznanie substancji po wpisaniu cyfr odczytanych z tablicy ostrzegawczej pojazdu przewożącego dany materiał. Ta aplikacja ma jedynie charakter poglądowy i informacyjny, a autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za konsekwencje jakie mogą zaistnieć, jeśli treści tu zawarte zostaną użyte w codziennym życiu.Application will recognize Hazardous Materials (RMN) was created, inter alia, for emergency services. It allows you to quickly identify the substance after entering the digits read the warning sign of the vehicle carrying the material. This application is only illustrative and informative, and the authors do not assume any responsibility for any consequences that may arise if the contents contained herein are used in everyday life.

App Screenshots

Other Education Apps

iLiveMath3 – 3rd Grade logo

iLiveMath3 – 3r...

(0)
iLiveMath1234 Lite logo

iLiveMath1234 Lite

(0)
iLiveMath1 – 1st Grade logo

iLiveMath1 – 1s...

(0)
ЕГЭ 2013. Математика на 100. logo

ЕГЭ 2013. Мате...

(66)
Guide Peru logo

Guide Peru

(0)
Biosphere logo

Biosphere

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search