Romanian Bible

 In

Biblia cu sistem integrat de baze de date SQLite.Pute?i salva baza de date pe dispozitivul utilizatorului, în scopul de a distribuirea gratuit? a Bibliei pentru al?ii un fi?ier baz? de date SQLite convenabil.Dintre caracteristicile de frumos – simplu ?i u?or de navigat.De asemenea, au capacitatea de a salva într-un fi?ier text, ?i o carte a unui capitol.Capitolul s?ri înainte ?i înapoi, cu degetul.Cre?terea ?i sc?derea dimensiunea fontului.Pacea fie cu voi, fra?i ?i surori!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search