Rozkład jazdy PKS Częstochowa logo

Rozkład jazdy PKS Częstochowa

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTravel & Local
Version1.05
Developererasse
Added
App Views1 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings35
Wersja beta rozkładu PKS Częstochowa.Wszelkie zastrzeżenia i uwagi proszę zgłaszać pod adresem erasse@tlen.plJeśli chcesz wspomóc rozwój aplikacji kliknij czasem na reklamy.Pobierając aplikację akceptujesz regulamin:1. Program jest własnością intelektualną autora2. Program jest darmowy do użytku niekomercyjnego, z zachowaniem następujących warunków: a) Program może być używany prywatnie bez ograniczeń. b) Program nie może być sprzedawany/rozprowadzany bez uzyskania zgody autora. c) Zabroniona jest dekompilacja, odtwarzanie kodu źródłowego, a także wszelkie modyfikowanie w tym tłumaczenie programu, oraz wykorzystywanie elementów kodu lub/oraz zawartych lub pobieranych danych bez pisemnej zgody autora.6. W ŻADNYM WYPADKU ANI AUTOR ANI FIRMA PKS Częstochowa S.A. NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK NADZWYCZAJNE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE SZKODY, W TYM TAKŻE, ZA UTRATĘ DOCHODU LUB ZYSKU, UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH ALBO INNE KOMERCYJNE CZY EKONOMICZNE STRATY WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA OPROGRAMOWANIA.AUTOR NIE GWARANTUJE: BEZBŁĘDNOŚCI PROGRAMU ORAZ POPRAWNOŚCI ZAWARTYCH W NIM DANYCH A TAKŻE FUNKCJONOWANIA BEZ ZAWIESZEŃ.PROGRAM JEST DOSTARCZANY 'TAK JAK JEST' BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI.UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE, ŻE UŻYTKOWANIE PROGRAMU I JEGO SKUTKI NASTĘPUJE NA JEGO WŁASNE RYZYKO.The beta version of the distribution bus Czestochowa.All objections and comments should be sent at erasse@tlen.plIf you want to support the application development time, click on the ads.By downloading you accept rules:First Program is the intellectual property of the authorSecond The program is free for non-commercial use, subject to the following conditions:   a) The program can be used privately without restrictions.   b) The program can not be sold / distributed without the consent of the author.   c) It is forbidden to decompile, reverse engineering, and also any modification in this version of the program, and the use of code components and / or information contained or downloaded without the written permission of the author.6th IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR NEITHER bus Czestochowa SA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OR DAMAGE TO DATA, OR OTHER COMMERCIAL OR ECONOMIC LOSS, ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE.AUTHOR DOES NOT WARRANT: correctness THE CORRECTNESS AND DATA CONTAINED HEREIN IS NOT FUNCTIONING AND SUSPENSION.THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND.YOU EXPRESSLY AGREE THAT USE OF THE PROGRAM AND ITS EFFECTS FOLLOWING AT YOUR SOLE RISK.

App Screenshots

Other Travel & Local Apps

Travel To Barcelona logo

Travel To Barcelona

(0)
Going logo

Going

(5)
Brussels Travel Guide logo

Brussels Travel Guide

(0)
Oxontime logo

Oxontime

(14)

Comments

Start typing and press Enter to search