Android App Ratings & Reviews

RYC logo

RYC

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategorySports Games
Versionv1
DeveloperCube Interactive
Added
App Views1 views
Votes0 votes
Google Rating5
Ratings6
by On
Download App
This is your chance to go head-to-head against the best of the Rugby world. Your challenge is to knock-out your opponent in the quickest time. Use your skill, precision and speed to out manoeuvre your opponent and push them into the gunge. Good luck! You can play single player RYC and take on the Six Nations, or you can play multi-player RYC and challenge your opponent in a real time, head-to-head match. RYC is a Stwnsh game. The Stwnsh service is broadcast by Welsh-language television channel S4C every weekday, from 4:00pm to 6:00pm and Saturdays from 9:00am to 11:00am. -- Dyma dy gyfle di i guro’r gwledydd eraill a dod yn bencampwr RYC! Mae sawl ffordd i chwarae’r gem - gelli di chwarae ar wefan Stwnsh neu lawrlwytho’r gem i dy ddyfais symudol. Defnyddia dy sgiliau i daro’r gelyn a’i wthio i’r Stwnsh yn yr amser cyflymaf. Clicia ar dy gymeriad i anelu, a newid cryfder y dafliad, ond bydda’n gyflym! - dim ond 10 eiliad sydd gyda ti i chwarae pob ergyd. Mae gan pob gwlad daflegryn arbennig sy’n rhoi hwb ychwanegol i’r ergyd. Clicia yn y blwch i ail-lenwi, a dal dal dy fys i newid math y taflegryn. Edrycha am daflegrau arbennig a defnyddio’r waliau i dy amddiffyn. Heria ffrind sydd ar yr un rhwydwaith a ti, bydd angen i dy wrthwynebydd roi’r rhif yn blwch i dderbyn yr her. A’i ti fydd ar frig y sgorfwrdd a dod yn bencampwr RYC 2012! Un o gemau Stwnsh yw RYC. Mae Stwnsh yn cael ei ddarlledu ar S4C rhwng 4.00 a 6.00 bob dydd o’r wythnos a rhwng 9.00 a 11.00 bob bore Sadwrn.

App Screenshots

Other Sports Games Apps

ICC Cricket WC 2011 Trial logo

ICC Cricket WC 2011 T...

3.7(12)
Wrestling Champ 2012 – trivia logo

Wrestling Champ 2012 ...

3(2)
GUN Sounds&Music logo

GUN Sounds&Music

4.2(5)
Boston Hockey Schedule Bruins logo

Boston Hockey Schedul...

4.7(3)
Jump’n’Spin logo

Jump’n’Sp...

5(2)
Auction Button logo

Auction Button

5(2)

Comments