Security World CZ logo

Security World CZ

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryNews & Magazines
Version1.0.9
DeveloperIDG Czech Republic, a.s.
Added
App Views1 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings3
by On
Download App
Security World CZ je projekt společnosti IDG Czech Republic, jenž se věnuje bezpečnosti podnikových informačních systémů, ochraně dat a zabezpečení firemních informací. Poskytuje čtenářům ucelený přehled o bezpečnostních hrozbách a nabízí konkrétní návody, proč a jak se jim bránit, případně jaká základní pravidla by měla být při budování firemního zabezpečení respektována.Security CZ World is a project of IDG Czech Republic, which is devoted to enterprise information systems security, data protection and security of company information. Provides readers with a comprehensive overview of the security threats and provides specific guidance as to why and how to fight them, or what basic rules should be in building a company ensure the respect.

App Screenshots

Other News & Magazines Apps

الشريط الاخباري logo

الشريط الاخ...

(2)
Techtree logo

Techtree

(11)
Kolkata News logo

Kolkata News

(0)
Photo Funny logo

Photo Funny

(0)
Delhi News logo

Delhi News

(0)
GW2 Reddit Reader logo

GW2 Reddit Reader

(11)

Comments

Start typing and press Enter to search