Android App Ratings & Reviews

Skandiabanken Mobilbank logo

Skandiabanken Mobilbank

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryFinance
Version2.2
DeveloperSkandiabanken Norge
Added
App Views3 views
Votes0 votes
Google Rating3.6
Ratings383
by On
Download App
Skandiabankens offisielle Android app v.2.2.Med Skandiabankens mobilbank har du enkel og effektiv tilgang til pengene dine. Sjekk saldo, overfør penger og utfør vennebetaling med enkle fingertrykk. Etter sikker innlogging kan du utføre dine vanlige banktjenester og endre regionsperre på kortene dine. Funksjoner før logg inn:-Sjekke saldo via SMS-Overføre penger via SMS-Vennebetaling via SMS (forhåndsdefinert i nettbanken)-Sperre kort-Kontakte kundeservice-Kontakte rådgivning-Kontakte banken i sosiale medier-Nyheter og informasjon fra bankenFunksjoner etter innlogging:-Betale regninger-Overføre penger mellom egne kontoer-Sjekke saldo og kontoutskrift-Se og endre forfallsregister-Sette og endre regionssperre på kort-Hente PIN-Legge eFaktura til forfallDu kan fritt velge mellom tre ulike innloggingsmetoder, etter hva som passer deg best.- Denne versjonen støtter ikke aksjehandel, du må bruke din vanlige nettleser dersom du ønsker å benytte deg av denne tjenesten.Skandia Bank official Android app v.2.2.With Skandia Bank mobile banking, you have easy and efficient access to your money. Check balances, transfer funds and make payments friend with simple finger pressure. After login security, you can perform your normal banking services and change the region lock on your cards.Features before login:-Check balances via SMS-Transfer money via SMS-Friend Payment via SMS (predefined in online banking)Barring short--Contacting customer-Contact the counseling-Contact the bank in social media-News and information from the bankFunctions after login:-Paying the bills-Transfer money between accounts-Check balances and account statement-View and change the due Registry-Setting and changing the region lock on cardsPick-PIN-Adding eInvoicing to maturityYou can choose among three different login methods, whichever suits you best.- This version does not support trading, you have to use your regular browser if you wish to make use of this service.

App Screenshots

Other Finance Apps

مصاريفي logo

مصاريفي

4.3(149)
Open The Books logo

Open The Books

4.6(14)
Markets in your Pocket logo

Markets in your Pocke...

5(30)
乐投资 logo

乐投资

4.5(4)
Navy Army CCU Mobile Banking logo

Navy Army CCU Mobile ...

5(6)
Lexington Law logo

Lexington Law

4.4(23)

Comments