Android App Ratings & Reviews

Sparekassen Sjælland Mobilbank logo

Sparekassen Sjælland Mobilbank

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryFinance
Version1.4.3-13
DeveloperBankernes EDB Central
Added
App Views4 views
Votes0 votes
Google Rating4
Ratings23
by On
Download App
Mobilbank for kunder i de tidligere Max Bank filialer.Få overblik over din økonomi og gå i banken via din mobil døgnet rundt – både hjemme og på farten. Som kunde kan du:- Se konti, posteringer og depoter.- Overføre penge til egne og andres konti.- Betale dine regninger.- Tilmelde dine regninger til Betalingsservice.- Se kursudvikling på dine værdipapirer.- Købe og sælge aktier og investeringsbeviser.- Læse og skrive beskeder til banken.Selvom du ikke er kunde hos os, kan du have glæde af, at:- Finde nærmeste filial og pengeautomat.- Se valutakurser og omregne valuta.- Få tlf. nr. til at spærre kort.Mobile Banking for customers in the former Max Bank branches.Get an overview of your finances and go to the bank via your mobile around the clock - both at home and on the go.As a customer, you can:- See accounts, transactions and deposits.- Transfer money to own and others' accounts.- Pay your bills.- Join your bills on direct debit.- See rate movements on your securities.- Buy and sell shares and investment certificates.- Read and write messages to the bank.Even if you are not a customer of ours, you may find that:- Find the nearest branch and ATM.- See exchange rates and convert currency.- Get the telephone number to block the card.

App Screenshots

Other Finance Apps

مصاريفي logo

مصاريفي

4.3(149)
Open The Books logo

Open The Books

4.6(14)
Markets in your Pocket logo

Markets in your Pocke...

5(30)
乐投资 logo

乐投资

4.5(4)
Navy Army CCU Mobile Banking logo

Navy Army CCU Mobile ...

5(6)
Lexington Law logo

Lexington Law

4.4(23)

Comments