SPEF

 In

SPEF – Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförenings matrikel och kalender.Innehåll:* Medlemmar och Leverantörer (företag och kontaktpersoner)* Lägg till företag eller person i kontakter* Visa företagsadress på karta (och vägbeskrivning)* Kalender över kommande aktiviteter* Lägg till kalenderhändelse i telefonens kalender* Synkroniserar automatisk informationen om internetuppkoppling finns* Manuell synkronisering av information

Recent Posts

Start typing and press Enter to search