SuperFórum.cz

 In

Aplikace SuperFórum.cz umožňuje snadný přístup k jednomu z největších diskuzních fór v České Republice. Kromě běžného procházení celé struktury fóra, nabídne i další možnosti jako například odesílání příspěvků, jejich editaci, příjem a odesílání soukromých zpráv. Jsou zde zpřístupněna oblíbená témata nebo příspěvky a mnoho dalšího.Pokud máte jakékoliv otázky nebo náměty, či problémy s aplikací, neváhejte mi napsat na můj e-mail vaclavkrejza@gmail.com nebo přímo do diskuze na SuperFóru http://superforum.zive.cz/viewtopic.php?f=1814&t=1153210.Poznámka: Aplikace není zatím optimalizovaná pro tablety.Aplikace SuperFórum.cz allows easy access to one of the biggest discussion forums in the Czech Republic. In addition to the normal browsing the forum structure will offer other options, such as posting, editing, sending and receiving private messages. They are available here favorite topics or posts and much more.If you have any questions or suggestions, or problems with the application, please write me at my e-mail vaclavkrejza@gmail.com or directly to discussions on SuperFóru http://superforum.zive.cz/viewtopic.php?f=1814&t=1153210 .Note: The application is not yet optimized for tablets.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search