Android App Ratings & Reviews

Swedbank Lietuva logo

Swedbank Lietuva

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryFinance
VersionVaries with device
DeveloperSwedbank
Added
App Views1 views
Votes0 votes
Google Rating4.4
Ratings351
by On
Download App
[LIT]Swedbank mobilus interneto bankasTai galimybė valdyti savo asmenines ir verslo sąskaitas mobiliuoju telefonu!Prisijungti galite naudodami m. parašą.Jei jo neturite, prisijunkite naudodamiesi turima slaptažodžių kortele arba PIN kodų generatoriumi. Įvedę duomenis, spauskite „Prisijungti“ ir pasirinkite privačių ar verslo klientų aplinką.Ką galite daryti mobiliajame interneto banke?Privatiems:1. Atlikti vietinius pavedimus kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims bei pervesti pinigus tarp savo sąskaitų;2. Peržiūrėti pasirinktos sąskaitos išrašą, visų savo sąskaitų likučius ir rezervuotų sumų ar operacijų sąrašą;3. Sužinoti valiutų keitimo kursus ir konvertuoti pinigus tiesiog sąskaitoje;4. Rasti artimiausio bankomato, grynuosius pinigus priimančio bankomato arba klientų aptarnavimo padalinio kontaktinį adresą, maršrutą, darbo laiką;5. Nusiųsti draugui(-ei) sąskaitos numerį SMS pranešimu ar el. paštu;6. Vesti savo biudžetą bei kontroliuoti išlaidas, nusistatyti jų limitus;7. Papildyti išankstinio mokėjimo EXTRA, EŽYS, LABAS ar PILDYK sąskaitas.8. Prekyba vertybiniais popieriais ir akcijų, fondų kainų stebėjimasVerslui:1. Peržiūrėti pasirinktos sąskaitos išrašą, sąskaitų likučius ir rezervuotų sumų ar operacijų sąrašą;2. Atlikti vietinius mokėjimo pavedimus;3. Patvirtinti mokėjimo pavedimus (pirmu arba antru parašu). Mokėjimai (vietiniai, tarptautiniai ar darbo užmokesčio) gali būti atlikti per Interneto banką verslui ir tvirtinami per Mobilų Interneto banką;4. Gauti iš banko žinutes ir e. sąskaitas;5. Sužinoti valiutų keitimo kursus ir konvertuoti pinigus sąskaitoje;6. Rasti artimiausio bankomato, grynuosius pinigus priimančio bankomato arba klientų aptarnavimo padalinio kontaktinį adresą, maršrutą, darbo laiką;7. Blokuoti verslo mokėjimo korteles telefonu.Šios finansinės paslaugos teikiamos „Swedbank", AB.[ENG]Swedbank mobile internet bankIt’s a possibility to manage your private and business accounts on mobile phone!Use your m-signature to log in.If you don’t have it, use your current code card or PIN calculator for authentication. Enter the data, click “Connect” and choose the environment for private or business.What can you do in the Mobile Web Bank?For private:1. Make domestic payments for private or corporate bodies and manage money between your accounts. 2. Check your statement for selected account, check the balances of all your accounts and reserved amount/operations list;3. Check out exchange rates and convert the money directly in the account;4. Find the closest branch, ATM or BNA machine and download the route towards it, get its' contact address, availability data;5. Send a SMS message or e-mail to a friend containing your account number;6. Manage your finances, control expenses, set their limits, analyze the budget.7. Top-up EXTRA, EŽYS, LABAS or PILDYK mobile accounts.8. Securities trading and overview of stocks, funds pricesFor business:1. Check your statement for selected account, check the balances of accounts and reserved amount/operations list;2. Make domestic payments;3. Payment double confirmation. Payments (domestic, foreign, masspayments) for acceptance can be prareped/imported in corporate internet bank but doublesigned in mobile version;4. Receive bank messages and e-invoices;5. Check out exchange rates and convert the money directly in the account;6. Bank locator (branches, ATM/BNA´s) – info on opening hours, locations on map and augmented reality (images by Google Street View);7. Get bank contact data, including card blocking by phone.The above-mentioned financial services are provided by "Swedbank", AB.

App Screenshots

Other Finance Apps

مصاريفي logo

مصاريفي

4.3(149)
Open The Books logo

Open The Books

4.6(14)
Markets in your Pocket logo

Markets in your Pocke...

5(30)
乐投资 logo

乐投资

4.5(4)
Navy Army CCU Mobile Banking logo

Navy Army CCU Mobile ...

5(6)
Lexington Law logo

Lexington Law

4.4(23)

Comments