Android App Ratings & Reviews

Swedroid news widget logo

Swedroid news widget

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryNews & Magazines
Version1.1.1
DeveloperjohnA
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating3.4
Ratings245
by On
Download App
Swedroid rss widget. Application is in SwedishDe senaste android nyheterna direkt från swedroid.seGlöm inte att detta är en widget. Man startar den igenomLångtryck på skrivbordet och välj Widgets och sedan SwedroidRSSWidget i listan.Ny uppdatering som ska lösa uppdaterings problemet kommer snart

App Screenshots

Other News & Magazines Apps

الشريط الاخباري logo

الشريط الاخ...

4(2)
Techtree logo

Techtree

4.2(11)
Kolkata News logo

Kolkata News

0(0)
Photo Funny logo

Photo Funny

0(0)
Delhi News logo

Delhi News

0(0)
GW2 Reddit Reader logo

GW2 Reddit Reader

4.9(11)

Comments