Szczawnica – miasto i okolice logo

Szczawnica – miasto i okolice

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTravel & Local
Version2
DeveloperApli Media
Added
App Views45 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings2

Szczawnica uznawana jest za per?? polskich uzdrowisk. Po?o?ona w malowniczym otoczeniu gór (Pieniny i Beskid S?decki), w urzekaj?cej dolinie Grajcarka. Przewodnik Tropto.com poka?e wam co warto zobaczy? i gdzie trzeba zatrzyma? si? na d?u?ej, by w pe?ni poczu? atmosfer? tego jedynego w swoim rodzaju kurortu. Nasza aplikacja jest ma?ym kompendium wiedzy o Szczawnicy. Znale?? w niej mo?na nie tylko opisy najwa?niejszych obiektów, takich jak Promenada nad Grajcarkiem, Plac Dietla, Park Dolny, Palenica, dawne cerkwie, czy W?wóz Homole, ale równie? pliki audio oraz zrealizowane przez nas wideo. Z m-przewodnika dowiecie si? równie? gdzie nale?y uda? si? na zabiegi lecznicze i upi?kszaj?ce (Sanatorium SPA Budowlani i Hotel Jan), a tak?e gdzie wybra? si? na narty (Arena Narciarska Jaworki). Mapa wyposa?ona w lokalizacj? GPS nie pozwoli wam si? zgubi?, a liczne obiekty komercyjne (hotele, restauracje, stacje benzynowe) pomog? w ?atwym odnalezieniu si? w nieznanym terenie. Aplikacja dzia?a równie? w trybie offline.Szczawnica is considered to be the pearl of Polish spas. Located in the picturesque surroundings of the mountains (Pieniny and Beskid Sadecki), the enchanting valley of Grajcarek. Tropto.com guide will show you what to see and where you need to stay longer to fully feel the atmosphere of this unique resort.Our application is a small compendium of Szczawnica. You can find in it not only a description of the major sites, such as the Promenade on Grajcarkiem, Children Dietl, Park Bottom, Palenica, old churches, and Homole Gorge, but also audio and video made by us. With m-guide you will also be where you go for treatments and beauty (SPA Sanatorium Hotel Construction and John), and where to go skiing (Ski Arena Jaworki).Map equipped with GPS location will not allow you to get lost, and a number of commercial buildings (hotels, restaurants, gas stations) will help in the easy finding himself in unfamiliar territory. The application also works offline.

App Screenshots

Other Travel & Local Apps

Travel To Barcelona logo

Travel To Barcelona

(0)
Going logo

Going

(5)
Brussels Travel Guide logo

Brussels Travel Guide

(0)
Oxontime logo

Oxontime

(14)

Comments

Start typing and press Enter to search