Android App Ratings & Reviews

Återvinn logo

Återvinn

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryBooks & Reference
Version2.0.7
DeveloperEl-Kretsen
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating4.7
Ratings6
by On
Download App
Återvinn – Hitta närmaste återvinningscentralBeskrivningMed appen Återvinn hittar du enkelt närmaste återvinningscentral. Den är gratis och hjälper dig också att avgöra hur ditt avfall bör sorteras. - Se direkt på kartan var din närmaste återvinningscentral ligger. - Du kan enkelt söka efter den produkt du vill återvinna/lämna till återvinning genom att skriva in fritext eller genom att välja en lämplig kategori som exempelvis batterier, vitvaror, glödlampor eller elektronik. - När du har valt en produkt visas lämpliga återvinningscentraler i din närhet och du  får även en tydlig vägbeskrivning till den central du valt. - Lär dig intressant kuriosa om produkter och få samtidigt nyttig återvinningsfakta. - Tipsa vänner om en specifik återvinningscentral genom att enkelt sms:a adressen via appen.Appen Återvinn ges ut av El-Kretsen.Om El-Kretsen: Bolaget ägs av 21 branschorganisationer och drivs utan vinstintresse. El-Kretsen har idag cirka 2000 kunder anslutna till sig. Enligt lag måste importörer, tillverkare och företag som säljer elprodukter samt bärbara batterier på den svenska marknaden erbjuda hushållen ett insamlings- och återvinningssystem för gammal uttjänt elektronik och batterier. El-Kretsen erbjuder ett rikstäckande återvinningssystem med cirka1000 mottagningsplatser. Systemet täcker samtliga produktområden som omfattas av lagen och ger god service till alla som vill lämna in gamla produkter.Recycle - Find your nearest recycling centerDescriptionWith the app recycle you can easily find the nearest recycling center. It is free and will also help you determine how your waste should be sorted. - See directly on the map where your nearest recycling center is located. - You can easily search for the product you want to recycle / give to recovery by entering free text or by selecting the appropriate category such as batteries, appliances, light bulbs and electronics. - Once you have chosen a product appears suitable recycling centers in your area and you also get a clear directions to the center you selected. - Learn interesting trivia about products and get healthy at the same time recycling facts. - Tell friends about a specific recycling by simply texting address via the app.The app Recycle published by El-circuit.If electric circuit:The company is owned by 21 industry associations and non-profit interests. Electrical circuit has approximately 2,000 customers connected to them. By law, importers, manufacturers and companies selling electrical products and portable batteries on the Swedish market offering households a collection and recycling system for old obsolete electronics and batteries. Electrical circuit offers a nationwide recycling system cirka1000 reception locations. The system covers all product areas covered by the Act and give good service to everyone who wants to make old products.

App Screenshots

Other Books & Reference Apps

Русская Сказка Фролка Сидень logo

Русская Ска...

0(0)
Детский Праздник Рецепт logo

Детский Пра...

0(0)
Мясо Говядина Рецепты Кулинара logo

Мясо Говяди...

0(0)
Пицца Домашняя Кулинария logo

Пицца Домаш...

0(0)
Кулинария и Рецепты Супы logo

Кулинария и...

0(0)
Мясо Свинина Кулинария Рецепты logo

Мясо Свинин...

0(0)

Comments