Android App Ratings & Reviews

ThaiTaxiMeter logo

ThaiTaxiMeter

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTravel & Local
Version1.0
Developerศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating4.3
Ratings3
by On
Download App
โปรแกรมใช้ตรวจสอบค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์และการบอกตำแหน่งมือถือ โดยผู้โดยสารรถแท็กซี่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของราคาค่าแท็กซี่ได้ด้วยตัวเองผ่านโปรแกรมที่ลงในมือถือ และสามารถดูตำแหน่งระหว่างมือถือสองเครื่องที่มีการเชื่อมต่อกันได้พัฒนาโดย1.นางสาวพชรพร เรืองจุติโพธิ์พาน 2.นางสาวสลิล กิตติเมธีวัฒน์ นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.กานดา รุณะพงศา สายแก้วรองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ทดสอบการใช้งานและอัปขึ้น google play store โดยนางสาวพัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

App Screenshots

Other Travel & Local Apps

Travel To Barcelona logo

Travel To Barcelona

0(0)
Going logo

Going

5(5)
Mumbai Highlights Guide logo

Mumbai Highlights Gui...

0(0)
Toledo Highlights Guide logo

Toledo Highlights Gui...

0(0)
Brussels Travel Guide logo

Brussels Travel Guide

0(0)
Oxontime logo

Oxontime

3.9(14)

Comments