Android App Ratings & Reviews

Trò chơi Âm nhạc 2013 logo

Trò chơi Âm nhạc 2013

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryCasual
Versionsummer
DeveloperNinhKidd
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating4.4
Ratings760
by On
Download App
Ngày 13 tháng 5, 2013: Phiên bản mới được cập nhật - vẫn thoải mái chơi OFFLINE và hoàn toàn MIỄN PHÍ như thường.Dung lượng khoảng 41Mb, hơi nặng nhưng như vậy câu hỏi mới ko bị lặp lại nhiều. Bạn chỉ phải down 1 lần thôi mà.Phiên bản này mang tới các lối chơi:Game Mode: gồm các chế độ chơi:1. GameShow: 3 vòng chơi Xếp hình, Thời gian và Cược điểm2. Cánh cửa huyền bí: Gieo xúc để di chuyển trên bàn, trả lời đúng để đi tiếp. Khi tới đích cần nhập chính xác pass để mở cánh cửa huyền bí3. Survival: Sống sót càng nhiều câu càng tốtQuickGame: Gồm các game1. Ai đang hát2. Nghe nhạc đoán bài3. Nhạc hiệu4. Nhanh mắt bắt hình5. Lật ảnh ghi nhớMay 13, 2013 The new version is updated - still comfortably play OFFLINE and FREE as often.41MB capacity, slightly heavy but not so new questions are repeated many. You just have to come on down 1 times.This version brings to the gameplay:Game Mode: Play modes include:1. Gameshow 3 Puzzle game round, the Time and Betting2. The door Mysteries: Sowing contact to move on the table, the correct answer to continue. When to enter the destination precision pass to open the mysterious door3. Survival: Survive as many questions as possibleQuickGame: Including the game1. Who is singing2. Listen predict all3. Music performance4. Quick capture eye5. Pictures Flip memo

App Screenshots

Other Casual Apps

リベンジ オブ ドラグーンX 【超強力レア+1000コイン】 logo

リベンジ オブ ...

4.7(135)
Angry Ball logo

Angry Ball

4.9(13)
ジュジュと悪夢の迷宮 logo

ジュジュと悪夢...

4.1(1246)
Blew Holi Color Game logo

Blew Holi Color Game

0(0)
Blew Baloon Game logo

Blew Baloon Game

0(0)
Blew Dolphin Game logo

Blew Dolphin Game

0(0)

Comments