Android App Ratings & Reviews

Trafikken.dk logo

Trafikken.dk

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTransportation
Version7.0
Developervejdirektoratet
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating2.2
Ratings212
by On
Download App
Trafikken.dk læser Vejdirektoratets trafikmeldinger op for dig, der hvor du er – så du kan holde øjnene på vejen. Applikationen giver dig samme live trafikinformation, som du finder på www.Vejdirektoratet.dk.Meldingerne vises med de velkendte ikoner på et zoombart kort. Du kan tilpasse informationerne til dit behov.Følgende meldinger vises altid og læses op. • Trafikmeldinger• Kømeldinger• Kraftig vind• Glat vej • Spærret vej Funktioner i Trafikken.dk:• Trafikmeldinger læses højt• GPS-funktion - kortet følger dig der, hvor du kører• Send GPS - du kan vælge at sende GPS-positioner anonymt til Vejdirektoratet• Live billeder fra vejene (webkameraer) • Vejarbejder (også mange kommunale)• Begivenheder (f.eks. maratonløb, demonstrationer)• Trafiktæthed (rød, gul, grøn) • Vej- og lufttemperaturer• Vindforhold• Applikationen genstarter efter indgående opkaldOBS: Applikationen kører indtil du lukker den helt. Den kan på den måde læse nye meldinger op, selvom du vælger at have en anden applikation kørende. Det anbefales at lyden høres over bilens anlæg eller via headset. Har du spørgsmål eller kommentarer vedr. applikationen så kontakt Vejdirektoratet på e-mail vd@vd.dk.Mere information her: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/trafik/trafikinformation/herognu/Sider/Supportside.aspxTrafikken.dk reader Road Directorate traffic reports up to you where you are - so you can keep your eyes on the road.It gives you the same live traffic information that you find on www.Vejdirektoratet.dk.Reports indicated by the familiar icons on a Map Collections. You can customize information to your needs.The following messages are always displayed and spoken.• Traffic Information• Kømeldinger• Strong winds• Slippery road• Blocked roadFeatures Trafikken.dk:• Traffic messages read aloud• GPS function - map follows you where you are running• Send GPS - you can choose to send GPS positions anonymously to Danish Road Directorate• Live images from the road (webcams)• Roadworks (too many municipal)• Events (eg. Marathons, demonstrations)• Traffic density (red, yellow, green)• Road and air temperatures• Wind conditions• The application restarts after incoming callNOTE: The application runs until you close it completely. It can thus read new messages up, even if you choose to have another application running.It is recommended that the sound heard over the car stereo or via the headset.If you have questions or comments regarding. application please contact the Road Directorate of e-mail vd@vd.dk.More information here: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/trafik/trafikinformation/herognu/Sider/Supportside.aspx

App Screenshots

Other Transportation Apps

My Car Parking logo

My Car Parking

4.8(18)
Volkswagen of Cherry HIll logo

Volkswagen of Cherry ...

0(0)
allSPEED Speedometer Ultimate logo

allSPEED Speedometer ...

5(3)
Speedometer logo

Speedometer

4.5(1727)
Portafare logo

Portafare

4(4)

Comments