Tryg på rejse logo

Tryg på rejse

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTravel & Local
Version2.0
DeveloperTryg
Added
App Views2 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings41
TRYG PÅ REJSE hjælper dig med alt fra mistet bagage og kreditkort til sygdom og biluheld – og du behøver ikke være Tryg-kunde. TRYG PÅ REJSE kan hjælpe dig til en bedre rejse. Du får råd og vejledning ved f.eks.:- Mistet bagage eller pas- Sygdom- Biluheld - Tyveri- Find ambassade eller politi Nyt i version 2.0 er sektionen ”Tryg på Vejen” specielt for bilister:- Bestil vejhjælp eller anmeld en skade – uanset om du er kunde i Tryg eller ej ”Min Bil” hjælper dig med at holde styr på bilens data og Det Røde Kort- ”Find min Bil” hjælper dig med at huske, hvor du stillede bilen.”Mine dokumenter”: Gem numre du nødigt vil mangle, f.eks. familiens pas, sygesikringsbeviser, kreditkort (uden udløbsdato og kode) og hjælp til spærring af kort. Alt ligger krypteret, har password, og du kan sende en backup til din egen e-mail. Få advarsler på sms: Modtag sms’er om det land, du opholder dig i ved f.eks. dårligt vejr, strejker og politisk uro.SAFE AROUND THE WORLD help you with everything from lost luggage and credit cards to disease and car accidents - and you do not have Tryg customer.SAFE TO TRAVEL can help you to better travel. You'll get advice, for example.:- Lost luggage or passports- Disease- Car Accident- Theft- Find embassy or policeNew in version 2.0 is the section "Safe on the road" especially for motorists:- Order roadside assistance or review an injury - whether you're a customer of Tryg or not "My Car" helps you to keep track of vehicle data and the Red Card- "Find My Car" helps you remember where you put your car."My documents": Save numbers you reluctant to be missing, for example. family's passports, social security cards, credit cards (no expiration date and code) and means for blocking the card. Everything is encrypted, the password, and you can send a backup to your own e-mail.Get alerts on SMS: Receive text messages on the country you are in, for example. bad weather, strikes and political unrest.

App Screenshots

Other Travel & Local Apps

Travel To Barcelona logo

Travel To Barcelona

(0)
Going logo

Going

(5)
Brussels Travel Guide logo

Brussels Travel Guide

(0)
Oxontime logo

Oxontime

(14)

Comments

Start typing and press Enter to search