Android App Ratings & Reviews

tv.nu logo

tv.nu

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryEntertainment
VersionVaries with device
Developertv.nu
Added
App Views8 views
Votes0 votes
Google Rating4.1
Ratings8052
by On
Download App
Sveriges största och mest populära TV-guide med över 190 kanaler.Erbjuder funktioner som:• Anpassa enskilda kanaler och kanalpaket• Filtrerad TV-tablå för film och sport• Sökfunktion. Sök bland kanaler, program, filmer m.m.• Se tv-tablån för en hel vecka framåt• Landskapsläge• Påminnelsefunktion• Dela via Twitter, Facebook, m.m.• Justerbar widget för hemskärmen• Trailers för filmer och programI tabletversionen finns även:• Populäraste tv-programen just nu• Filmtopplista som visar de filmer med högst betyg under dagen• Redaktörens val av utvalda sportsändningarOm du har problem att se tablån vissa tider så vänligen se efter att din telefon är inställt på rätt tid och tidzon.- Behörighetertv.nu använder följande behörigheter:Visa nätverksstatus Används för att optimera appens innehåll vid uppkoppling av Wi-Fi.Nätverksbaserad plats Vi experimenterar en hel del med ny funktionalitet, te.x. testar vi möjligheten att kombinera väderinformation med relevanta annonser.USB-lagring Används för att cacha bilder en viss tid på minneskortet.The largest and most popular TV guide with over 190 channels.Offering features such as:• Adjust individual channels and channel packages• Filtered TV schedule for movie and sports• Search function. Search through the channels, shows, movies, etc.• See TV schedules for an entire week ahead• Landscape Mode• Reminder function• Share via Twitter, Facebook, etc.• Adjustable widget for home screen• Trailers for films and programsThe tablet version is also available:• Most popular TV programs right now• Movie Charts showing the films with the highest score of the day• Editor's choice of selected sports broadcastsIf you have trouble viewing the schedule certain times so please check that your phone is set to the correct time and time zone.- Permissionstv.nu uses the following permissions:View network status     Used to optimize the app's content at the speed of Wi-Fi.Network-based location     We experiment a lot with new functionality, te.x. we test the possibility of combining weather information with relevant ads.USB storage     Used to cache the images a certain amount of time on the card.

App Screenshots

Other Entertainment Apps

Audiko ASO Ringtones logo

Audiko ASO Ringtones

5(4)
قصص منوعة logo

قصص منوعة

4(4)
رسائل مميزة logo

رسائل مميزة

4.4(22)
Temptation Lace Live Wallpaper logo

Temptation Lace Live ...

0(0)
Cakes and Bakes logo

Cakes and Bakes

0(0)

Comments