TV’de Spor logo

TV’de Spor

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategorySports
Version1.8
Developeryyurduseven
Added
App Views210 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings66

TV’de Spor; Türk televizyonlar?nda canl? olarak yay?nlanacak futbol, basketbol, tenis ve voleybol müsabakalar?n?n hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yay?nlanaca?? gibi bilgileri gösteren ve isterseniz maçlardan önce hat?rlatma mesajlar? ekleyebilece?iniz bir uygulamad?r.———————————————————Ayr?ca izlemeyi planlad???n?z maçlar için gerekli ayarlar? yap?p telefonun size maç saatini hat?rlatmas?n? sa?layabilirsiniz. Bunun için tek yapman?z gereken listeden istedi?iniz maç? t?klay?p bildirim ayarlar?n? onaylamak.* ?stedi?iniz say?da maç için hat?rlatma mesaj? ekleyebilirsiniz.* Ayarlam?? oldu?unuz bir bildirimi de?i?tirmek için yeniden ayar yap?yormu? gibi o maç? seçip ayarlar? güncellemeniz yeterli.* 1.2 versiyonuyla birlikte art?k maçlar için hat?rlatmalar? telefonunuzun varsay?lan takvimine/Gmail hesab?n?za da ekleyebilirsiniz.(Harici uygulamalarla uyumlulu?u test edilmemi?tir.) * Menüdeki bildirim ayar? butonuyla alarm?n?z? nas?l ayarlamak istedi?inizi de?i?tirebilirsiniz. Program yapm?? oldu?unuz ayar? hat?rlayacakt?r. Her seferinde tekrar ayarlaman?z gerekmemekte…* Program maç verilerini günde sadece bir kez indirerek ba?lant?n?z? mümkün olan en az miktarda kullan?r.Uygulamayla ilgili problemleri ve isteklerinizi program içindeki "Geri Bildirim" menüsünü kullanarak iletebilirsiniz.

App Screenshots

Other Sports Apps

PocketBracket March Basketball logo

PocketBracket March B...

(5)
METER BOWLS PETANQUE logo

METER BOWLS PETANQUE

(10)
Ranking in Relief logo

Ranking in Relief

(9)
Personal Motor logo

Personal Motor

(3)
Scores Widget 3.0 logo

Scores Widget 3.0

(7)
Philadelphia Soul logo

Philadelphia Soul

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search