Vangsten logo

Vangsten

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategorySports
Version2.2
DeveloperWartel
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings51
Hét originele, Nederlandstalige en gratis mobiele logboek van Vangstenregistratie.nl met meer dan 21.000 gebruikers en ruim 350.000 vangsten.Registreer je vangsten met je mobiel, snel en simpel. Neem je visfoto's altijd met je mee. En volg de vangsten van je vismaten en andere vissers in heel Nederland!*** Eenvoudig en krachtigDe Vangsten app is een eenvoudig, handig en krachtig logboek. Registreer je vangsten op lengte, gewicht of beide. Gewicht kun je invoeren in gram, pond of kilo.*** Invoer aanvullen en onthoudenVissoort en aas worden terwijl je invoert automatisch aangevuld waardoor selecteren supersnel gaat. De aas database bevat meer dan 2.000 standaard aasstukken waaronder kunstaas en boilies van ruim 400 merken. Zelf aas toevoegen kan ook. De app onthoudt al je invoer, daardoor gaat meerdere vangsten toevoegen heel snel.*** Oude vangstenNatuurlijk kun je ook 'oude' vangsten toevoegen en al je ingevoerde gegevens direct in de app wijzigen of verwijderen.*** Uitbreiden met eigen veldenJe account is gekoppeld aan SVR op www.vangstenregistratie.nl. In SVR gaat de logboekfunctionaliteit nog veel verder: daar kun je stekken beheren, supersnel invoeren, dieptes en andere details noteren en je logboek eindeloos flexibel uitbreiden met je eigen velden (zoals voercampagne, rig constructie, hengel, molen, lijndikte, wat je maar kunt bedenken).*****Vissen wordt anders met de Vangsten app!*****Je hebt zonet een kanjer van een vis teruggezet. In puntgave conditie, misschien wel een nieuw pr. Je opent je app, voert je vangst in en uploadt je foto. Twintig seconden werk: je vismaten krijgen meteen bericht, je Facebook en Twitter vrienden ook, als je dat wilt.Het belangrijkste: deze visfoto raak je nooit meer kwijt. Sterker nog, je hebt hem vanaf nu áltijd bij je. Samen met informatie over de dag, het aas, watertype en vistechniek.Met de Vangsten app bewaar en deel je niet alleen je eigen visfoto's, je blijft ook gemakkelijk op de hoogte van de sportvis avonturen van je vismaten. Of je nu thuis bent, op het water, of op je werk... je bladert met gemak even door de actuele vangsten.De mooiste visfoto's van Nederland worden door de redactie uitgelicht op de startpagina. De meest prachtige vissen, de mooiste composities, bijzondere vangsten: ze komen allemaal voorbij.De Vangsten app zorgt gegarandeerd voor je dagelijkse portie sportvisplezier!The original Dutch and free mobile log Vangstenregistratie.nl with more than 21,000 users and more than 350,000 catches.Register your catch with your mobile phone, fast and simple. Take your Fishing Photos always with you. And follow catches your vismaten and other fishermen in the Netherlands!Simple and powerful ***Catches The app is a simple, handy and powerful log. Register catches on height, weight, or both. Weight can be entered in grams, pounds or kilograms.Input *** complement and rememberFish and bait while you enter autocomplete select which speed goes. The bait database contains more than 2,000 aasstukken including lures and baits of over 400 brands. Itself can also add ace. The app remembers all your input, so go quickly add multiple catches.Old Catches ***Of course you can also 'old' catch and add all your entries directly in the app to change or delete.*** Expand with custom fieldsYour account is linked to SVR on www.vangstenregistratie.nl. In SVR, the logging functionality even further: you can cuttings manage, fast input, depths and other details listed and you log endless flexibility to expand with your own fields (such as food campaign, rig construction, rod, reel, line thickness, anything you can think).*****Fishing is different with the Catch app!*****You've just had a whopper of a fish put back. In mint condition, perhaps a new pr. You open your app, enter your catch in and upload your photo. Twenty seconds of work: you vismaten get instant notification, your Facebook and Twitter friends, if you want.The most important: this visfoto You never lose. Indeed, you got him now always with you. Together with information on the day, the bait, water type and fishing method.With Catches app store and share not only your own Fishing Photos, you will also easily aware of the sport fishing adventure of your vismaten. Whether you're at home, on the water, or at work ... you browse with ease just by the actual catches.The finest Fishing Photos of the Netherlands by the editors featured on the homepage. The most beautiful fish, the finest compositions, special catch: they're all over.Catches The app is guaranteed to your daily sportvisplezier!

App Screenshots

Other Sports Apps

PocketBracket March Basketball logo

PocketBracket March B...

(5)
METER BOWLS PETANQUE logo

METER BOWLS PETANQUE

(10)
Ranking in Relief logo

Ranking in Relief

(9)
Personal Motor logo

Personal Motor

(3)
Scores Widget 3.0 logo

Scores Widget 3.0

(7)
Philadelphia Soul logo

Philadelphia Soul

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search