Android App Ratings & Reviews

Veligdenski Jajcokrs logo

Veligdenski Jajcokrs

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryArcade & Action
Version2.0
DeveloperCodeWell
Added
App Views4 views
Votes0 votes
Google Rating5
Ratings13
by On
Download App
Оваа игра ви овозможува да се забавувате со традиционалното кршење со велигденски јајца на својот паметен телефон. Во играта си креирате ваше велигденско јајце, на кое му додавате бои и шари. Откако ќе го направите ова, барате противник со кого би сакале да се кршите и натпреварот започнува. Секој од играчите независно на својот паметен телефон потврдува дека е спремен и прави еден празен замав (во празен воздушен простор, не кон другиот телефон!) со телефонот во воздух од горе према надолу. Играта ги прикажува јачините на ударите на двата играча во реално време на секој од телефоните и одредува кој е победник. Победникот е оној кој направил посилен замав.Напомена: Играчите не треба да замавнуваат со телефоните еден кон друг и да симулираат реално кршење со јајца со цел да не дојде до оштетување на уредите. Секој од играчите треба да го направи замавот независно од другиот играч во празен воздушен простор. Производителот на играта не е одговорен доколку настане незгода и притоа штета на телефонот или уредот при играње на оваа игра.#########################################################This game lets you have fun with the tradition of egg-breaking during the Easter holidays directly on your smart phone. The game allows you to create your own Easter egg, to choose color and patterns in order to customize it. After you create your own Easter egg, you look for an opponent with whom you would like to play. When the match begin, each player makes an empty swing in the air in top down direction as quickly as possible. The game shows the speed of the swings of both players in real time on both devices. The player that makes the quicker and stronger swing is the winner, and the other one goes home with a broken Easter egg.

App Screenshots

Other Arcade & Action Apps

Plasma Sky – rad space shooter logo

Plasma Sky – ra...

4.8(371)
Yılandroid 2 logo

Yılandroid 2

4.1(36)
THE BALLAD OF GAY TONY CHEATS logo

THE BALLAD OF GAY TON...

3.9(13)
Run Infinity LITE logo

Run Infinity LITE

2.5(2)
Crazy Fist II VS logo

Crazy Fist II VS

4.5(463)
Best Snake logo

Best Snake

3.9(47)

Comments