Android App Ratings & Reviews

VGZ Medicijnen logo

VGZ Medicijnen

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryMedical
Version2.0.3.
DeveloperZorgverzekeraar VGZ
Added
App Views2 views
Votes0 votes
Google Rating3.2
Ratings84
by On
Download App
VGZ Medicijnen is een gratis Android toepassing voor iedereen (ook als je níet bij Zorgverzekeraar VGZ verzekerd bent) die wel eens of regelmatig medicijnen in moet nemen. VGZ Medicijnen helpt je bij het op het juiste momenten en een juiste manier innemen van je medicijnen. Het innemen van medicijnen wordt vaak vergeten of uitgesteld. Dit kan gevolgen hebben voor de werking van de medicijnen, en dus voor het genezen of het onder controle houden van de aandoening.De belangrijkste functie van VGZ Medicijnen is het plannen en registreren van de medicijninname. Je kunt zelf de periode en de tijdstippen van de inname voor een medicijn opgeven, waarna je indien gewenst automatisch herinneringen krijgt om het betreffende medicijn in te nemen. Met VGZ Medicijnen houd je vervolgens eenvoudig deze inname bij. Samen met de wijze waarop je je eigen gezondheid ervaart (op elk willekeurig moment in te geven met of zonder toelichting/notitie) is dit belangrijke informatie voor een gesprek met de zorgverlener om de effectiviteit van een medicijn (of combinatie van medicijnen) te bepalen.VGZ Medicijnen bevat ook een medicijnenatlas, beschikbaar bij het ingevoerde innameschema per medicijn. Daarin staat van het medicijn de omschrijving, werking en mogelijke bijwerkingen.Heb je opmerkingen of tips voor VGZ Medicijnen? Dan kun je deze via de feedback mogelijkheid ‘Reageren’ in het ‘Over VGZ Medicijnen’-menu aan ons laten weten.Alle gegevens van VGZ Medicijnen worden alleen lokaal op je mobiele telefoon opgeslagen. VGZ Medicijnen haalt de medicijnen informatie op via je internetverbinding. Houd rekening met je dataplan en let op voor extra kosten als je in het buitenland bent.VGZ Medicine is a free Android application for everyone (even if you are not insured Zorgverzekeraar VGZ) who occasionally or regularly need to take medication. VGZ Medication helps you in taking your medication. At the right time and the right way Taking medicine is often forgotten or postponed. This may have consequences for the operation of the medicines, and thus for the treatment or the control of the condition.The main function of VGZ Medicine is to plan and record the medication intake. You can set the duration and timing of the intake for a medication specify yourself then you automatically if desired memories get to take. Concerning the drug in With VGZ Medications can then keep these simple intake Bee. Together with the way you experience your own health (enter with or without notes / note at any time) this is important information for an interview with the caregiver to determine. Effectiveness of a drug (or drug combination)VGZ Medications also contains a medicine atlas, available when imported by drug intake schedule. It is the description of the drug, and possible side effects.Do you have comments or tips for VGZ Medications? Then you can post reply this via the feedback option in the "About VGZ Medicijnen' menu let you know to us.All data VGZ Medications are only saved locally on your mobile phone. VGZ Medications retrieves the medication information through your Internet connection. Consider your data plan and pay for additional cost if you are abroad.

App Screenshots

Other Medical Apps

老眼チェック~いつでも手軽に視力チェック&目の体操~ logo

老眼チェック~...

5(1)
乱視チェック~いつでも手軽に視力チェック&目の体操~ logo

乱視チェック~...

0(0)
視力チェック~いつでも手軽に視力チェック&目の体操~ logo

視力チェック~...

4(2)
Acute Kidney Injury Tablet App logo

Acute Kidney Injury T...

5(2)
gestione schede odontoiatria logo

gestione schede odont...

0(0)
Board Basics 3 Tablet Edition logo

Board Basics 3 Tablet...

0(0)

Comments