Android App Ratings & Reviews

Viet Bus logo

Viet Bus

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTravel & Local
Version1.1
Developerhvtsoft
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating3.9
Ratings117
by On
Download App
VietBus là ứng dụng cho phép các bạn tìm kiếm , tra cứu thông tin đầy đủ về các tuyến xe buýt ở Hà Nội và Sài GònVietbus cũng cho phép các bạn sử dụng định vị toàn cầu GPS để tìm những bến xe buýt gần với bạn nhất - Để tìm kiếm đường đi , các bạn nhấn vào 2 nút "Điểm đi" và "Điểm đến" để chọn địa điểm hoặc nhập trực tiếp địa chỉ của bạn vào 2 khung tương ứng - Để chuyển giữa 2 thành phố Hà Nội , Sài Gòn các bạn ấn nút menu

App Screenshots

Other Travel & Local Apps

Travel To Barcelona logo

Travel To Barcelona

0(0)
Going logo

Going

5(5)
Mumbai Highlights Guide logo

Mumbai Highlights Gui...

0(0)
Toledo Highlights Guide logo

Toledo Highlights Gui...

0(0)
Brussels Travel Guide logo

Brussels Travel Guide

0(0)
Oxontime logo

Oxontime

3.9(14)

Comments