Android App Ratings & Reviews

Viltappen logo

Viltappen

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryBooks & Reference
Version1.1.1
DeveloperSvenska J
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating4.1
Ratings114
by On
Download App
Viltappen ger dig vägledning i mötet med vilda däggdjur och fåglar. Du får hjälp att förstå hur du ska känna igen respektive art och avtrycken de lämnar efter sig i naturen. Men Viltappen har också information om artens utbredning, föda, fortplantning och relation till människan.Viltappen innehåller funktioner som visar dig våra vanliga djurs kännetecken, spår och läten. Därtill har Viltappen en funktion som gör att dina egna upplevelser i naturen kan sparas i form av anteckningar, ljud och bild. På detta sätt blir också enkelt för dig att dela med dig av dina upplevelser till andra.Hämta Viltappen – den berikar dina upplevelser bland djur och natur!Viltappen gives you guidance in the face of wild mammals and birds. You will be helped to understand how to identify the species and the prints they leave behind in the wild. But Viltappen also has information on species distribution, nutrition, reproduction, and relationship to humans.Viltappen includes features that show you our usual animal signs, tracks and sounds.In addition, Viltappen a feature that allows your own experiences in nature can be saved in the form of notes, audio and video. In this way too easy for you to share your experiences with others.Download Viltappen - it enriches your experience in animals and nature!

App Screenshots

Other Books & Reference Apps

Русская Сказка Фролка Сидень logo

Русская Ска...

0(0)
Детский Праздник Рецепт logo

Детский Пра...

0(0)
Мясо Говядина Рецепты Кулинара logo

Мясо Говяди...

0(0)
Пицца Домашняя Кулинария logo

Пицца Домаш...

0(0)
Кулинария и Рецепты Супы logo

Кулинария и...

0(0)
Мясо Свинина Кулинария Рецепты logo

Мясо Свинин...

0(0)

Comments