Android App Ratings & Reviews

Ving Charterbokning logo

Ving Charterbokning

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryTravel & Local
Version2.0.2
DeveloperVing Sverige AB
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating3.4
Ratings125
by On
Download App
Nu kan du inspireras, drömma dig bort, söka, boka och betala din charterresa i mobilen. Här hittar du hela vårt charterutbud, sista minuten-resor och aktuella erbjudanden.HITTA RESASurfa runt och utforska vårt utbud av charterresor. Läs om resmålen och hotellen, se våra gästers betyg och titta på bilder. Du hittar även kartor, temperaturtabeller och information om våra utflykter på resmålet.BOKAVet du redan vart du vill åka? Använd bokningsdelen i applikationen och boka och betala din resa direkt. Var du än är!MITT VINGSpara dina favoritresmål och hotell och dela dem via mail. När du bokat hittar du reseguide, nedräknare och info om din resa under Mitt Ving. Du kan även hämta in resor du bokat i andra kanaler. Har du med dig din telefon på resan kan du undvika höga surfkostnader utomlands genom att sätta applikationen i offline-läge. Då döljs de funktioner i applikationen som kräver uppkoppling.Här finns allt du behöver för att förverkliga din drömsemester.Ving är Sveriges största researrangör med resor till fler än 500 resmål i över 50 länder. Vi arrangerar charterresor, flexibla paketresor med reguljärflyg och säljer även enskilda flygbiljetter och hotellövernattningar till den som vill resa på egen hand.Skriv gärna en kommentar om applikationen och har du frågor eller funderingar når du oss på info@ving.se och 0771-995 995.Now you can be inspired, dream away, find, book and pay for your charter flight on your mobile. You can find our entire range charter, last minute travel and current offers.FIND TRAVELBrowse around and explore our selection of charters. Read about destinations and hotels, see our guest reviews and look at pictures. You will also find maps, temperature charts and information about our excursions at the destination.BOOKDo you already know where you want to go? Use the online portion of the application and book and pay for your trip directly. Wherever you are!MY WINGSave your favorite destinations and hotels and share them via email. When you book you will find travel guide, countdown and info about your trip during my wing. You can also download the travel you booked through other channels. Did you bring your phone on the go, you can avoid high surf costs abroad by putting the application in offline mode. Then hide the features of the application that requires access.Here is everything you need to realize your dream vacation.Wing is the largest tour operator with trips to more than 500 destinations in over 50 countries. We arrange charter, flexible packages with scheduled and also sell individual tickets and hotel accommodation for those who want to travel on their own.Please write a comment on the application and you have questions or concerns you can reach us at info@ving.se and 0771-995 995th

App Screenshots

Other Travel & Local Apps

Travel To Barcelona logo

Travel To Barcelona

0(0)
Going logo

Going

5(5)
Mumbai Highlights Guide logo

Mumbai Highlights Gui...

0(0)
Toledo Highlights Guide logo

Toledo Highlights Gui...

0(0)
Brussels Travel Guide logo

Brussels Travel Guide

0(0)
Oxontime logo

Oxontime

3.9(14)

Comments