VN Channels logo

VN Channels

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
Price$0.99
CategoryMedia & Video
Version1.3
DeveloperTrieu Bui
Added
App Views0 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings4
[Phiên bản dành cho Android Phone] - VN Channels là ứng dụng xem TV trực tuyến các kênh truyền hình Tiếng Việt trên thiết bị Android. Ứng dụng cung cấp khoảng 40 kênh truyền hình miễn phí tại Việt Nam.Yêu cầu thiết bị----------------------- Hệ điều hành Android 2.2 trở lên (Bạn cần cập nhật nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ).- Yêu cầu Adobe® AIR® 3.0 trở lên trong lúc cài đặt.- Yêu cầu cài đặt Adobe® Flash Player.Khuyến khích----------------------Bạn nên sử dụng kết nối Wifi hoặc 3G để đạt được tốc độ video nhanh nhất.**********************[Android Phone version] - VN Channels is online streaming TV application for Vietnamese on Android, providing around 40 free channels from Vietnam.System Requirements----------------------- Android 2.2 or later (Get it updated if you are using older version).- Adobe® AIR® 3.0 or later while installing.- Adobe® Flash Player to be installed.Recommended----------------------Wifi/3G is recommended to obtain highest video streaming speed.

App Screenshots

Other Media & Video Apps

Legend – Teresa Teng logo

Legend – Teresa...

(8)
Funny Photos logo

Funny Photos

(0)
Bollywood Talk logo

Bollywood Talk

(0)
Radio Color logo

Radio Color

(3)
150 jaar NNO logo

150 jaar NNO

(4)
Vidnal logo

Vidnal

(0)

Comments

Start typing and press Enter to search