Vodafone Contacten Backup logo

Vodafone Contacten Backup

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryProductivity
VersionVaries with device
DeveloperVodafone Libertel B.V.
Added
App Views1 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings158
Maak gratis een back-up van je waardevolle contacten en zet ze gemakkelijk over op een ander toestel.Het Vodafone logo in de afbeelding van je contacten vertelt wie van je vrienden, familie en andere contacten ook gebruik maken van het Vodafone netwerk.Let op bij installatie:Schakel voordat je Vodafone Contacten Backup gaat gebruiken eerst andere contacten back-up diensten (bijv. Google Contacts, iCloud Contacten, Facebook sync, Exchange contacten etc.) uit op je toestel en kopieer al je contactgegevens naar het geheugen van je toestel. Meer informatie over de dienst:Je hoeft je dus nooit meer zorgen te maken over het kwijtraken van je contactgegevens, zelfs niet bij verlies van je telefoon. En doordat je snel al je contacten overzet op een ander toestel, kun je eenvoudig wisselen van telefoon.Je adresboek is bereikbaar via je mobiele telefoon en je computer. Beheer eenvoudig je contacten online: voeg contactgegevens toe, pas gegevens aan of verwijder contacten. Synchroniseer op ieder gewenst moment je telefoon met je online account, en je hebt altijd de meest actuele gegevens bij de hand.Het Vodafone logo in de afbeelding van je contacten vertelt wie er nog meer gebruik maken van het Vodafone netwerk. En dat is zeer waardevolle informatie als je met jouw abonnement gratis belt naar andere Vodafone nummers. Controleer je abonnement voordat je onbeperkt gaat bellen en sms'en.Heb je nog vragen? Neem contact op met de Smartphone Crew. Easy. Vodafone werkt continue aan het optimaliseren van deze app. De geplaatste reviews worden gebruikt om de applicatie te verbeteren voor nieuwe updates.Create a free backup of your valuable contacts and put them easily on another extension.The Vodafone logo in the image of your contacts tell which of your friends, family and other contacts also use the Vodafone network.Note on installation:Switch before you start using Vodafone Contacts Backup first contacts other backup services (eg, Google Contacts, iCloud Contacts, Facebook Sync, Exchange contacts etc.) on your phone and copy all your contacts to the memory of your device.More information about the service:So you do not have to worry about losing your contacts, even if you lose your phone. And because you can quickly transfer all your contacts to another device, you can easily switch from phone.Your address book is accessible via your mobile phone and your computer. Easily manage your contacts online: add contact information, only data or delete contacts. Synchronize any time your phone to your online account, and you always have the latest information at hand.The Vodafone logo in the image of your contacts telling who else use the Vodafone network. And that is very valuable information if you with your subscription free calls to other Vodafone numbers. Check your subscription before you go unlimited calling and texting.Do you have questions? Contact the Smartphone Crew. Easy.Vodafone is working continuously to optimize this app. The inserted reviews are used to improve application for new updates.

App Screenshots

Other Productivity Apps

Dayhaps logo

Dayhaps

(4)
Time It! logo

Time It!

(4)
Windows Controller (Trial) logo

Windows Controller (T...

(6)

Comments

Start typing and press Enter to search