Android App Ratings & Reviews

ČVUT FIT checker logo

ČVUT FIT checker

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryEducation
Version1.9
DeveloperMartin Pelant
Added4 years ago
App Views1 views
Votes0 votes
Google Rating4.7
Ratings37
by On January 8, 2011
Download App
Aplikace pro studenty ČVUT - FIT, která stahuje z eduxu výsledky. * Pracuje i offline  - jakmile jednou stáhnete daný předmět, tabulka s výsledky se uloží v cache telefonu a vy si tak můžete prohlížet své skóre třeba i v metru.* Hromadné stažení všech předmětů - pokud vyberete u seznamu předmětů v menu možnost Obnovit, aktualizují se všechny předměty najednou.* Automatická detekce změny - pokud použijete hromadné obnovení, aplikace automaticky detekuje předměty, u kterých došlo od posledního stažení ke změně a informuje vás o nich.* Automatická kontrola na pozadí - pokud máte zapnutá data na pozadí a nastavíte si automatickou kontrolu, FIT checker vás pak automaticky upozorní na případné změny na Eduxu.SEO: cvut, edux, znamky, fit, fakulta, IT, CTUApplications for CTU - FIT, which downloads from eduxu results.* Works offline too - once you download a given subject, the table with the results is stored in the cache and the phone so you can view your score to be in meters.* Bulk download all articles - if you select in the list of items in the menu, select Refresh to update all the objects at once.* Automatic detection of changes - if you use the mass recovery, the application automatically detects objects that have occurred since the last download to change and inform you about them.* Auto check the background - if you have enabled data in the background and set your automatic checking FIT checker will automatically alert you of any changes to Eduxu.SEO: cvut, edux, stamps, fit, Science, IT, CTU

App Screenshots

Other Education Apps

iLiveMath3 – 3rd Grade logo

iLiveMath3 – 3r...

0(0)
iLiveMath1234 Lite logo

iLiveMath1234 Lite

0(0)
iLiveMath1 – 1st Grade logo

iLiveMath1 – 1s...

0(0)
ЕГЭ 2013. Математика на 100. logo

ЕГЭ 2013. Мате...

3.4(66)
Guide Peru logo

Guide Peru

0(0)
Biosphere logo

Biosphere

0(0)

Comments