Android App Ratings & Reviews

ČVUT FIT checker logo

ČVUT FIT checker

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryEducation
Version1.9
DeveloperMartin Pelant
Added
App Views6 views
Votes0 votes
Google Rating4.7
Ratings37
by On
Download App
Aplikace pro studenty ČVUT - FIT, která stahuje z eduxu výsledky. * Pracuje i offline - jakmile jednou stáhnete daný předmět, tabulka s výsledky se uloží v cache telefonu a vy si tak můžete prohlížet své skóre třeba i v metru.* Hromadné stažení všech předmětů - pokud vyberete u seznamu předmětů v menu možnost Obnovit, aktualizují se všechny předměty najednou.* Automatická detekce změny - pokud použijete hromadné obnovení, aplikace automaticky detekuje předměty, u kterých došlo od posledního stažení ke změně a informuje vás o nich.* Automatická kontrola na pozadí - pokud máte zapnutá data na pozadí a nastavíte si automatickou kontrolu, FIT checker vás pak automaticky upozorní na případné změny na Eduxu.SEO: cvut, edux, znamky, fit, fakulta, IT, CTUApplications for CTU - FIT, which downloads from eduxu results.* Works offline too - once you download a given subject, the table with the results is stored in the cache and the phone so you can view your score to be in meters.* Bulk download all articles - if you select in the list of items in the menu, select Refresh to update all the objects at once.* Automatic detection of changes - if you use the mass recovery, the application automatically detects objects that have occurred since the last download to change and inform you about them.* Auto check the background - if you have enabled data in the background and set your automatic checking FIT checker will automatically alert you of any changes to Eduxu.SEO: cvut, edux, stamps, fit, Science, IT, CTU

App Screenshots

Other Education Apps

iLiveMath3 – 3rd Grade logo

iLiveMath3 – 3r...

0(0)
iLiveMath1234 Lite logo

iLiveMath1234 Lite

0(0)
iLiveMath1 – 1st Grade logo

iLiveMath1 – 1s...

0(0)
ЕГЭ 2013. Математика на 100. logo

ЕГЭ 2013. Мате...

3.4(66)
Guide Peru logo

Guide Peru

0(0)
Biosphere logo

Biosphere

0(0)

Comments