Vychytane.sk

 In

Najlepšie vtipy, citáty, SMSky a príslovia z Vychytané.sk.Hľadáš SMSku k narodeninám alebo si len chceš skrátiť chvíľu vo vlaku nejakým dobrým vtipom alebo zaujímavým citátom? Potom je táto aplikácia to pravé pre teba.Aplikácia poskytuje prístup k SMS-kám, vtipom, citátom či prísloviam zo zábavného portálu Vychytané.sk. Po výbere niektorej z kategórií je možné tiež filtrovanie podľa podkategórie, takže sa napríklad ľahko dostanete k narodeninovým alebo meninovým SMS-kám alebo populárnym vtipom o Chuckovi Norrisovi.Inštaláciou aplikácie získate rýchly prístup k viac ako 3000 SMS-kám, 2400 prísloviam, 4900 citátom a takmer 9000 vtipom. Databáza sa pritom každý deň rozrastá o nové príspevky, ktorých je v nej už takmer 20 000.Najlepšie jokes, quotes, and proverbs SMS from Vychytané.sk.Hľadáš SMSku birthday or you just want to shorten the train while some good jokes or interesting quote? Then this app is right for you.The application provides access to SMS-ments, jokes, quotes or saying the entertainment portal Vychytané.sk. After selecting one of the categories can also filter podľa subcategories, so easy to get to as a birthday or meninovým SMS-ments or popular jokes about Chuck Norris.Installing an application for quick access to more than 3000 SMS-ments, 2400 saying, 4900 Quotes and nearly 9,000 jokes. The database is growing every day while the new posts, in which it almost 20000th

Recent Posts

Start typing and press Enter to search