Weber SE logo

Weber SE

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryBusiness
Version1.6.4
Developer4D Media GmbH
Added
App Views18 views
Votes0 votes
Google Rating
Ratings6
Nu har du alltid aktuell produktinformation i din telefon.I weber.app finns produkt- och systeminformation, problemlösning och hjälp att hitta din närmaste återförsäljare. Dessutom innehåller appen kontaktinformation, nyheter, projektplanering, färgväljare för fasader och online-registrering till våra utbildningar.Weber tillverkar och säljer byggprodukter och -system för områdena murbruk och fasadputs, golvavjämning, betong, plattsättning, tätskikt samt lecakulor, lecablock, -husgrunder och -element. Weber är en marknadsledande tillverkare av byggmaterial i Sverige och dessutom Sveriges enda tillverkare av lecakulor och har ensamrätt till varumärket Leca®.weber.app innehåller:•Produktinformation•Säkerhetsdatablad•Byggvarudeklarationer•Filmer•Åtgångsberäkning•Färgväljare för fasader•Sök återförsäljare•Skapa din egen kontaktlista•Skapa projektmapp•QR-kodläsareMed den inbyggda QR-läsaren kan du läsa QR-koderna på Webers butiksskyltar och förpackningar. QR-koderna länkar till respektive produktblad. Läs av QR-koden med kameran i din mobiltelefon.Now you will always date product on your phone.In weber.app's product and system information, problem solving and help to find your nearest dealer. In addition, the app contacts, news, project planning, color selector for facades and online registration for our courses.Weber manufactures and sells building products and systems for the areas of masonry and facade plaster, screed, concrete, tiling, waterproofing and hydrograins, lecablock,-house foundations and elements. Weber is a leading manufacturer of building materials in Sweden and also Sweden's only manufacturer of hydrograins and has exclusive rights to the brand Leca ®.weber.app includes:• Product• Safety• Installation Recommendations• Movies• Consumption Calculation• Color Selector for facades• Find a Dealer• Create your own list of contacts• Create project folder• QR code readerWith the built-in QR-reader you can read QR codes at Weber's store signs and packaging. QR codes link to the respective product leaflet. Read the QR code with the camera in your mobile phone.

App Screenshots

Other Business Apps

PLISM 프리즘 logo

PLISM 프리즘

(1)
Simple EOQ Calculator logo

Simple EOQ Calculator

(0)
Job Search, Salaries & Reviews logo

Job Search, Salaries ...

(80)
gestione comande gelateria logo

gestione comande gela...

(0)
gestione agente di commercio logo

gestione agente di co...

(0)
PowerPoint to PDF Converter logo

PowerPoint to PDF Con...

(22)

Comments

Start typing and press Enter to search