Android App Ratings & Reviews

Wibautveste logo

Wibautveste

  • 0 votes
LoadingAdd to My Apps
PriceFree
CategoryBusiness
Version1.0
DeveloperTiny Orca
Added
App Views3 views
Votes0 votes
Google Rating0
Ratings0
by On
Download App
Wibautveste | Wonen op hoog niveau!De Wibautveste app houdt u op de hoogte van de vorderingen omtrent dit bijzondere,twee jaar durende, nieuwbouwproject aan de Wibautstraat in Amsterdam.Nieuws, algemene informatie, video's en foto's van de voortgang van de bouw en vanevenementen én een livestream middels 3 webcam’s vanaf de bouwplaats.De Wibautveste app houdt u dus helemaal op de hoogte en biedt u een kijkje achter deschermen.Deze app is ontwikkeld voor Android 2.2 / 2.3 voor smartphones met een beeldresolutie van 480x800 pixels. Op smartphones met afwijkende beeldresoluties of een nieuwere versie van Android kunnen onregelmatigheden opgemerkt worden.Wibaut Veste | Living high level!The Wibaut Veste app keeps you informed of progress on this special,two-year, construction project on Wibautstraat in Amsterdam.News, general information, videos and photos of the progress of the construction andevents and livestream by 3 webcam photos from the construction site.The Wibaut Veste app keeps you fully informed and thus offers a look behind thescreens.This app is designed for Android 2.2 / 2.3 for smartphones with an image resolution of 480x800 pixels. On smartphones with different image resolutions or a newer version of Android irregularities can be noticed.

App Screenshots

Other Business Apps

PLISM 프리즘 logo

PLISM 프리즘

5(1)
Simple EOQ Calculator logo

Simple EOQ Calculator

0(0)
Job Search, Salaries & Reviews logo

Job Search, Salaries ...

4.3(80)
gestione comande gelateria logo

gestione comande gela...

0(0)
gestione agente di commercio logo

gestione agente di co...

0(0)
PowerPoint to PDF Converter logo

PowerPoint to PDF Con...

3.7(22)

Comments